Kennisplatform voor noord holland

Gemeente Amstelveen verstrekt overbruggingslening aan getroffen MKB-bedrijven

Geplaatst op 15 april 2020
Gemeente Amstelveen verstrekt overbruggingslening aan getroffen MKB-bedrijven

De Coronacrisis brengt veel MKB-bedrijven in acute financiële problemen. Het college van B en W heeft daarom besloten leningen aan door de coronacrisis getroffen MKB-ondernemingen te verstrekken ter overbrugging van een korte periode en van ten hoogste € 50.000. Het college richt zich met deze regeling op Amstelveense MKB-ondernemingen die van belang zijn voor de werkgelegenheid in Amstelveen en een bijzondere functie vervullen met hun producten of diensten in Amstelveen of de regio. Het doel van de regeling is voorkomen dat MKB-ondernemingen die vóór de Coronacrisis financieel gezond waren en die richting de toekomst in beginsel levensvatbaar zijn, de crisis niet overleven, doordat zij te lang op financiële middelen moeten wachten van kredietverstrekkers.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “De leningen zijn bedoeld als kortdurende noodfaciliteit. Wat we in feite doen is lokale MKB-ondernemers een reddingsboei toewerpen, om de drenkeling nu uit het water te redden, voordat hij of zij kopje onder gaat. Bij sommige MKB-bedrijven staat het water hen op dit moment al aan de lippen en duurt het te lang voor ze de financiering ontvangen vanuit de rijksregelingen en/of een aanvullende lening van hun bank. Terwijl de inkomsten op dit moment nihil zijn, lopen veel vaste lasten wel door en dreigt faillissement. Het college hoopt dat deze regeling bedrijven in acute financiële problemen kan helpen om deze moeilijke tijd door te komen, vanuit het publieke belang van onder andere lokale werkgelegenheid. Uit de ons gestelde voorwaarden moet de financiële gezondheid van de onderneming in verleden en richting toekomst blijken. Het uitwerken van deze regeling en bijbehorende aanvraagprocedure kost tijd. Naar verwachting stellen wij deze regeling op maandag 20 april open.” 

Voor de overbruggingslening geldt een aantal voorwaarden, die de gemeente uitwerkt in toetsbare kaders. Zo moet het bedrijf een economisch zelfstandige onderneming gevestigd in Amstelveen zijn met ten minste twee werknemers in dienst. Ook voldoet de onderneming aan de Voorwaarden Tegemoetkoming schade COVID-19 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: behoren tot doelgroep, verstrekte informatie toereikend en bedrijfseconomische noodzaak. Als de onderneming al een bedrijfslening zelfstandigen (TOZO) ter hoogte van maximaal € 10.157 heeft aangevraagd bij de gemeente, komt de onderneming niet voor deze regeling in aanmerking.

De lening wordt in beginsel voor een periode van 3 maanden verstrekt tegen een rente van 2% (hetzelfde percentage als TOZO) en dient in beginsel te worden terugbetaald, zodra kan worden beschikt over opvolgende financiering van de kredietverstrekker. Afhankelijk van de daadwerkelijke verkrijging van die opvolgende financiering kunnen maatwerkafspraken over de terugbetaling worden gemaakt. De leningen worden verstrekt vanuit het Noodfonds met een plafond van € 5 miljoen.

Procedure

De gemeente werkt hard aan de uitwerking van deze regeling en komt op korte termijn met de exacte criteria en voorwaarden. Zodra er meer bekend is over de aanvraagprocedure, maken wij dat bekend via de website en de media.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: