Kennisplatform voor noord holland

57.000 nieuwe banen in Amsterdam en de regio

Geplaatst op 21 juni 2019

Het gaat nog steeds bovengemiddeld goed met de Metropoolregio Amsterdam. In 2019 groeit de economie naar verwachting met 2,8%. En in 2020 met 2,3%. Dat zou voor dit jaar en komend jaar zo’n 57.000 nieuwe banen op moeten leveren. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4% van de beroepsbevolking in 2018 naar 3,8% in 2019.

In 2018 was de economische groei 3,4%. Hierdoor zijn er in de Metropoolregio al 52.000 mensen meer aan het werk dan in 2017.

Groei groter dan in rest van Nederland

De economische groei van Amsterdam en de regio ligt in 2019 en 2020 respectievelijk 1,3 en 0,8 procentpunt hoger dan de economische groei in de rest van Nederland. De Metropoolregio Amsterdam hoort bij de drie sterkst groeiende regio’s in Europa, samen met Praag en Warschau.

Sinds 2013 elk jaar groei

De economie van de Metropoolregio groeit sinds 2013 elk jaar en zit ruim boven het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van andere grotere stedelijke regio’s in Europa. De economische groei zwakt hier in 2019 en 2020 wel iets af. Dat is het gevolg van de zwakke internationale conjunctuur en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Maar de groei van de Metropoolregio blijft stabiel in verhouding met Nederland en Europa; de daling is daar groter.

Hele regio profiteert

De economische groei en werkgelegenheid concentreren zich in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn). Maar de groei spreidt zich nu ook, meer dan voorheen, uit over de hele regio.

Groei werkgelegenheid en krapte op de arbeidsmarkt

De groei van de werkgelegenheid vindt vooral plaats in de ICT, de zakelijke dienstverlening, de zorg, het toerisme en de horeca. Buitenlandse vestigingen zorgen voor 20% van de totale werkgelegenheid in Amsterdam en de regio.

De ICT, de distributiesector (logistiek), de beveiliging, de bouw, de zorg en het onderwijs hebben te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Om dat probleem aan te pakken zijn we gestart met allerlei programma’s om mensen vaardigheden te leren waar op de veranderende arbeidsmarkt veel vraag naar is.

Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT – en andere commerciële dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterke internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal. De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen, zoals groothandel, horeca, zorg, zakelijke diensten en informatie en communicatie.

Meer weten: www.metropoolregioamsterdam.nl/evmra

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: