Kennisplatform voor noord holland

Amsterdam en Amstelveen presenteren Bosplan

Geplaatst op 5 juni 2020

Amsterdam en Amstelveen presenteren gezamenlijk het plan “Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos; Bosplan 2020-2030”. Het Amsterdamse Bos is eigendom van Amsterdam, maar ligt vrijwel geheel op grondgebied van Amstelveen. Wie waarover gaat is soms lastig uitleggen, daarom versterken de beide gemeenten de samenwerking ten aanzien van het Bos. Amsterdam en Amstelveen willen dat natuur en recreatie in balans is. Met een toenemend aantal bezoekers richt het Bosplan zich onder andere op het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer, de bescherming van natuur, het benutten van het Bos voor kleinschalige ontwikkelingen, natuureducatie en sport. Dit met de basis qua onderhoud op orde. Bewoners van Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer kunnen tot 30 juli reageren op het plan, waarna het in de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen wordt vastgesteld.

Wethouder Laurens Ivens (Amsterdam, Openbare Ruimte en Groen): “Het Amsterdamse Bos is een prachtige plek voor de dieren en de bezoekers en dat moet zo blijven. We zien dat steeds meer mensen ons mooie Bos weten te vinden en met dit plan zorgen we ervoor dat er toch meer ruimte komt voor rust en de natuur, zodat het Bos ook echt een bos blijft.”

Natuur

Het Amsterdamse Bos is ooit aangelegd als gebruiksbos, maar is inmiddels een belangrijk natuurgebied in de regio. In het Bos leven heel veel planten en dieren door het ecologisch beheer en met het grote aantal bomen speelt het Bos een grote rol in het opvangen van stikstof. Om ook de toekomstige generaties van het mooie Bos te laten genieten, wordt er allereerst gezorgd voor het beschermen en versterken van de natuurwaarde van het Bos. Ook wordt er meer geïnvesteerd in het onderhoud van het Bos.

Wethouder Floor Gordon (Amstelveen, Openbare Ruimte en Groen): Voor Amstelveners is het Bos een belangrijke plek om te sporten, de hond uit te laten en te spelen. De bezoekersaantallen van het Bos stijgen, ook vanuit Amsterdam en de omgeving. Met die toenemende druk is het belangrijk keuzes te maken. Alleen door te kiezen kunnen zowel de vertier- als rustzoekers van het Bos blijven genieten. Het is goed dat we daarbij oog hebben voor de natuurwaarde van het Bos. Het afgelopen jaar hebben we bijzonder prettig met Amsterdam en de bosorganisatie samengewerkt aan dit Bosplan. De balans tussen natuur en recreatie is daarin een belangrijk uitgangspunt. Dit maakt het een Stadsbos van de toekomst.

Recreatie

Er komen jaarlijks zo’n 6 miljoen bezoekers in het Amsterdamse Bos. Omdat het steeds drukker is geworden met verschillende gebruikers, wordt het Bos in zones opgedeeld voor natuur, rust en activiteiten. Op die manier kunnen honden in een bepaald gebied vrijlopen, zonder dat bosdieren en sporters er last van hebben. Verder komt er een divers aanbod aan recreatie, dat jaarlijks wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers. Het kan dan gaan om een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, hondenspeelplaatsen of ruimte om te sporten.

Voor betere bereikbaarheid wordt er gezorgd voor toegankelijke entrees en betere bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer. Autogebruik wordt juist ontmoedigd en sluipverkeer door het Bos wordt geweerd.

Bereikbaarheid

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: