Kennisplatform voor noord holland

Auteur Roy Turpijn lanceert Het Teameffect

Geplaatst op 6 november 2023

Hoe kun je zorgen voor meer bevlogenheid en geluk in je werk? Hoe kun je zorgen voor meer synergie en impact met je collega’s? Hoe kun je als werkgever zorgen voor minder stress en ziekteverzuim bij jouw medewerkers? Succesvolle samenwerking is hiervoor de sleutel, volgens auteur Roy Turpijn. In Het Teameffect beschrijft hij op inspirerende wijze hoe dit voor iedereen binnen handbereik ligt. In zes praktische stappen brengt Turpijn teams en individuele teamleden naar meer verbinding, verbetering en voldoening.

Een toename in verantwoordelijkheden van werknemers leidt tot een groeiend belang voor samenwerking. Globalisering, hogere stakeholderverwachtingen en technologische innovatie gooien hier nog een schepje bovenop in complexiteit. Om succesvol te zijn en te blijven zijn teams nodig die bestaan uit leden die elkaar versterken en stuk voor stuk verbinding, verbetering en voldoening vinden in hun werk. De realiteit is echter dat dit door velen niet gevonden wordt waardoor zij zich niet écht gelukkig en bevlogen voelen in hun werk, met de fysieke en emotionele klachten van dien. Dat ontdekte Roy Turpijn tijdens zijn 15 jaar ervaring als leidinggevende en trainer, in zijn onderzoek naar het werken in teamverband en tijdens het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor teams in samenwerking met McKinsey. Om zoveel mogelijk werknemers en teams te helpen in de weg naar werkgeluk en -succes schreef hij het boek ‘Het Teameffect’.

Alhoewel elk team anders is en een andere aanpak behoeft voor succes, gelooft Turpijn dat enkele hulpmiddelen en best practices altijd toepasbaar zijn. In Het Teameffect combineert hij zijn eigen ervaringen en inzichten met best practices, theoretische kennis en hulpmiddelen. Het resultaat is een praktisch stappenplan om meer verbinding, verbetering en voldoening in teams te laten ontstaan dat direct toepasbaar is door alle teamleden. De methode is zowel inzetbaar voor op kantoor, als in nieuwe hybride werkvormen.

Stapsgewijs naar meer werkgeluk en -succes

Aan de basis van het boek staat ‘Het Teameffect Model’, bestaande uit de zes stappen: Cultuur, Purpose, Organisatie, Vaardigheden, Leiderschap en Continu verbeteren, die allen verbonden zijn en elkaar versterken. Cultuur en Purpose bevinden zich in de buitenste ring van het model, omdat deze bepalend zijn voor de invulling van de andere stappen. “Cultuur is het fundament van Het Teameffect. Dit is het geheel aan gewoonten, rituelen en normen en waarden die bij een team horen. Dit geeft aan hoe er wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Purpose geeft hierbij richting en vormt de identiteit. Beide vormen het DNA van het team en zijn daarmee bepalend voor de invulling van de rest van het model”, aldus Turpijn. In de eerste twee hoofdstukken van het boek wordt de lezer meegenomen in onder meer het vormgeven van de identiteit en de missie, het verandermodel en het veranderverhaal. De focus ligt hierbij op verbinding. Want zonder verbinding, begrip en een continue dialoog tussen teamleden en op teamniveau, zal de benodigde gedragsverandering uitblijven.

De logische volgende stap die aan bod komt is ‘Organisatie’. Wie streeft naar meer verbinding, verbetering en voldoening, ontkomt immers niet aan een organisatie en werkprocessen waarin dit optimaal wordt gefaciliteerd. In dit hoofdstuk komen verschillende werkwijzen aan bod, de realisatie van teamritmiek en aansluiting op de organisatie buiten het team. Dit wordt opgevolgd door de stap ‘Vaardigheden’, waarin Turpijn zijn inzichten deelt om ervoor te zorgen dat zowel het team als individuele teamleden het beste uit zichzelf kunnen halen. In dit hoofdstuk komt onder andere de ontwikkeling van individuele medewerkers aan bod, evenals de welwillendheid hiervoor, het nut van waardering en methodes voor coaching en het geven van feedback. De middelste ring sluit af met ‘Leiderschap’, wat Turpijn ziet als verantwoordelijkheid voor iedereen in het team; over zichzelf, over anderen en om stakeholders optimaal te beïnvloeden. Juist informele leiders kunnen volgens hem het verschil maken.

In het laatste hoofdstuk wordt de lezer meegenomen in het creëren van een continue verbetercultuur om grote en kleine verbeteringen te realiseren. Turpijn beschrijft hoe processen worden geoptimaliseerd, complexe problemen structureel opgelost kunnen worden en hoe je kan investeren in innovatie en digitalisatie. Tot slot worden er verschillende manieren gegeven om ook continu te kunnen blijven verbeteren in de zes stappen van het Teameffect.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: