Kennisplatform voor noord holland

Ballast Nedam deelt opnieuw positieve cijfers: klaar voor nieuwe uitdagingen

Geplaatst op 26 maart 2021
Ballast Nedam deelt opnieuw positieve cijfers: klaar voor nieuwe uitdagingen

Ballast Nedam kijkt terug op het derde jaar op rij met positieve financiële cijfers. Ballast Nedam rapporteert in het jaarverslag over 2020 een omzet van € 947,6 miljoen, een stabiel orderboek van € 1,4 miljard en een gestegen onderliggende EBITDA van € 42,3 miljoen. De solvabiliteit groeide tot 24,1%. Deze cijfers bevestigen wederom dat Ballast Nedam financieel gezond is en klaar voor nieuwe uitdagingen in de bouwsector.

Financieel gezond en stabiel

Cenk Düzyol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. reflecteert: “Terugkijkend op 2020 kan het jaar alleen maar als ‘buitengewoon’ worden omschreven. De COVID-19-pandemie zal in onze geschiedenisboeken worden vermeld, samen met de vele uitdagingen voor ons als mens en voor ons bedrijf op wereldschaal. De impact ervan was ongekend en maakte ons nederig. Gelukkig zijn we er dankzij ons beleid, uitgebreide maatregelen en inzet van onze medewerkers in geslaagd om het aantal  besmettingen binnen ons bedrijf beperkt en onder controle te houden. Doordat we bijna alle projecten operationeel konden houden, bleven we op koers met ons businessplan en overtroffen we dit zelfs. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden hebben we in 2020 een positief resultaat en groei gerealiseerd. We zijn financieel gezond en stabiel. Onze gestroomlijnde organisatie, sterk gedecentraliseerde organisatieonderdelen, voortdurende focus op kostenreductie en zorgvuldige aanbestedingen hebben hun vruchten afgeworpen. Ook hebben investeringen in veiligheidsprocedures, innovatie en duurzaamheid gezorgd voor hoge kwaliteitsnormen voor onze activiteiten.

Met onze betrokken en kundige mensen richten wij ons op het behalen van resultaat. Onze ondernemersgeest stelt ons in staat om continu verder te groeien en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We zijn in staat ons aan te passen aan complexe en moeilijke omstandigheden en nieuwe manieren te vinden om onszelf continu te verbeteren.”

Financiële resultaten

Ondanks de uitdagende omstandigheden zijn we erin geslaagd om financiële resultaten te behalen die onze verwachtingen overtreffen.

Kerncijfers 2020

  • Omzet: € 947,6 miljoen (2019: € ​​874,1 miljoen)
  • Bedrijfsresultaat inclusief resultaat uit joint ventures € 26,7 miljoen (2019: € ​​11,7 miljoen)
  • Onderliggende EBITDA € 42,3 miljoen (2019: € ​​19,1 miljoen)
  • Nettoresultaat € 31,1 miljoen (2019: € ​​12,8 miljoen)
  • Stabiel orderboek van € 1,4 miljard (2019: € ​​1,5 miljard)
  • Solvabiliteit 24,1% (2019: 10,7%)
  • Liquiditeit € 220,0 miljoen (2019: € ​​201,0 miljoen)
  • Eigen vermogen € 167,4 miljoen (2019: € ​​77,1 miljoen)

Nettowinst

Onze nettowinst is in 2020 met 143% gestegen naar € 31,1 miljoen. Dit is voornamelijk te danken aan onze bouw- en infra activiteiten; woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructurele werken. Daarnaast leverden de divisies Ballast Nedam Development en Ballast Nedam Industriebouw een sterke bijdrage. Het eigen vermogen nam toe tot € 167,4 miljoen. Ballast Nedam heeft besloten geen gebruik te maken van de NOW-regeling.

Werkkapitaalratio

Onze werkkapitaalratio is stabiel en bedraagt 1,3. De kwaliteit van het orderboek ontwikkelt zich positief. De order intake is gestegen naar € 867 miljoen en resulteert in een stabiel orderboek van € 1,4 miljard. Zowel onze brutomarge als onze onderliggende EBITDA zijn verbeterd. De brutomarge in 2020 is € 46,5 miljoen en de onderliggende EBITDA steeg met € 23,2 miljoen van € 19,1 miljoen in 2019 naar € 42,3 miljoen in 2020.

Solvabiliteitsratio

Om de financiële solvabiliteitsratio aanzienlijk te verhogen tot een niveau van 24,1% en om een ​​uitstekende positie te creëren voor toekomstige uitbreidings- en investeringen, heeft ons moederbedrijf Renaissance Construction B.V. een agiostorting gedaan van € 60 miljoen. Dit toont wederom de lange termijn betrokkenheid van onze aandeelhouder Rönesans Holding A.Ş. Met deze verhoging van het eigen vermogen bereikt de solvabiliteitsratio opnieuw het niveau van de jaren waarin wij het beste presteerden.

Financiële status

Hiermee is de financiële status van ons bedrijf zeer sterk en gezond. De totale schuldenlast van Ballast Nedam is aanzienlijk afgenomen als gevolg van een vrijwillige vervroegde aflossing van een lening van € 75 miljoen. Ook voorafgaand aan de agiostorting en de vrijwillige vervroegde aflossing van voornoemde lening beschikte Ballast Nedam al over een gezonde kaspositie boven de € 200 miljoen.

Ballast Nedam heeft besloten geen gebruik te maken van de ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Aan het begin van de pandemie is de NOW-regeling aangevraagd toen veel factoren nog onzeker waren. Het is inmiddels duidelijk dat de extra financiële ondersteuning niet nodig is en daarom wordt de ontvangen voorschotbetaling teruggestort.

Veerkracht en het vermogen om te leren en aan te passen zijn onze belangrijkste succesfactoren

In 2020 hebben we onze flexibiliteit als organisatie wederom laten zien. Ons vermogen om te leren en ons aan te passen is niet alleen een manier van werken, het is ook een mentaliteit. Het is onze mindset om continu te willen verbeteren en onszelf uit te dagen om beter te worden. Om beter te worden als professionals en als bedrijf als geheel. Dat betekent investeren in gekwalificeerde mensen, verbeterde procedures, werkmethoden en onze toeleveringsketen. We verkennen steeds nieuwe manieren van werken, zoals hoe we nog beter risico’s kunnen beheersen en samen oplossingen voor uitdagingen vinden. Dit leidt tot meerwaarde voor onze klanten. Om dit te bereiken, richten we ons op het verbeteren van de veiligheid, duurzaamheid en het welzijn van onze omgeving. Onze uitdaging om continu te verbeteren is de essentie van ons bedrijf.

Focus op mensen en relaties

Geen van onze prestaties zou mogelijk zijn zonder onze toegewijde medewerkers. Ze stellen ons in staat om beter te worden en we hebben de ambitie om hun favoriete werkgever te blijven. Wij bieden onze expertise aan door dicht bij de markt te staan ​​en in contact te staan ​​met onze klanten. Open en transparante communicatie is zeer effectief om beter wederzijds begrip en duurzame relaties te creëren. Onze klanten waarderen onze hechte samenwerking, lokale aanwezigheid, transparante communicatie en proactief risicomanagement.

Focusthema’s

Veilig werken staat bij Ballast Nedam voorop. Omdat gezondheid de essentie van ons bestaan ​​is en omdat wij geloven dat veilig werken een van de pijlers is waarop een gezonde organisatie rust. We richten ons ook sterk op duurzaamheid, waardoor we goed voor onze omgeving kunnen zorgen. Duurzaamheid is in veel onderdelen van onze organisatie een belangrijk aspect en zal de komende jaren blijven toenemen. Onze focus op digitalisering en innovatie helpt ons om de best passende oplossingen aan onze klanten te bieden en versterkt ook onze duurzaamheidsdoelstellingen. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zodat we kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen.

Veilig werken. Veilig thuiskomen.

Martijn Smitt, Executive Director, verantwoordelijk voor het thema Health, Safety & Environment licht onze visie op veilig werken toe.
“Jaarlijks kent de bouw in Nederland nog steeds te veel incidenten en ongevallen. Ieder ongeval is er immers één te veel. Deze incidenten en ongevallen hebben een grote impact voor betrokkenen, hun gezinnen en hun collega’s. Daarom moeten we in de bouw meer en beter voor elkaar zorgen. Wie bij ons werkt mag daarom rekenen op een werkgever die veilige werkomstandigheden serieus neemt. Ook de maatschappij verwacht dat bedrijven hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Bij Ballast Nedam staat veilig werken voorop, omdat gezondheid de essentie is van ons bestaan. En omdat wij geloven dat veilig werken een van de pijlers is waarop een gezonde organisatie rust. Daarom is veiligheid essentieel in iedere stap die we doen.

Dat is ook waarom we het afgelopen jaar een nieuwe veiligheidsbeweging in gang hebben gezet om het veiligheidsbewustzijn in iedere fase van ons proces nog sneller verder te vergroten en te verbeteren. Met maar één doel, namelijk het streven naar nul ongevallen. Wij maken in onze vernieuwde aanpak dankbaar gebruik van de systematische en succesvolle aanpak van ons moederbedrijf Rönesans Holding.”

Oog voor de toekomst

Bramske van Beijma, onze nieuwe directeur Corporate Social Responsibility licht onze gedeelde visie op duurzaamheid toe:
“De bouwsector levert een grote bijdrage aan de samenleving door het uitvoeren van infrastructuur- en vastgoedprojecten. Tegelijkertijd heeft het een enorme impact op de omgeving waarin het opereert. Daarom werkt Ballast Nedam met grote toewijding aan het realiseren van een toekomstbestendige omgeving. Duurzaamheid is een zeer belangrijk speerpunt dat verankerd is in ons beleid.

Een van onze doelen is om in 2030 CO2-neutrale bouwplaatsen te realiseren en om als bedrijf CO2-neutraal te worden. We hebben er alle vertrouwen in deze doelen te bereiken, aangezien we onze CO2-voetafdruk tussen 2008 en 2020 al met 57% hebben verkleind. Op de CO2-prestatieladder zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau. Om CO2-neutrale bouwplaatsen te realiseren, investeren we in emissievrije bouwmachines. Samen met partners werken we aan duurzame initiatieven zoals via de platforms ‘De Groene Koers’ en ‘Emissieloos Netwerk Infrastructuur’.

Duurzaamheid

Een ander voorbeeld dat bijdraagt ​​aan ons doel om in 2030 CO2-neutraal te bouwen zijn de bouwketen: 17% van deze units is sinds 2020 al energieneutraal gemaakt. Ook gaan we meer inzetten op circulariteit in de manier waarop we projecten ontwerpen en bouwen, door te richten op hoogwaardig hergebruik van materialen en afvalreductie. Het vraagt ​​om meer samenwerking en afstemming met onderaannemers en leveranciers in de keten. Duurzaamheid zal ons bedrijf steeds meer vormgeven, van ontwerp tot uitvoering en van kantoor tot bouwplaats.”

Hoogtepunten van onze projecten

In 2020 zijn verschillende nieuwe projecten aan ons orderboek toegevoegd. Een voorbeeld is project Jonas, een bijzonder project, centraal gebouwd in de IJburgbaai in Amsterdam. In totaal worden 273 appartementen gerealiseerd in een breed scala aan functies, waaronder een dak strand, een commerciële plint, een ondergrondse parkeergarage en de indrukwekkende ‘canyon’. Voor Tuinbuurt Vrijlandt in Rotterdam (290 woningen) en Cartesius Utrecht (2510 woningen) zijn ontwikkelingscontracten getekend en bestemmingsplanprocedures gestart.

Een belangrijke mijlpaal realiseerden we bij de Gaasperdammertunnel (A9), toen de alle 5 tunnelbuizen werden opengesteld voor weggebruikers en de realisatie van de langste landtunnel van Nederland een feit werd. We zetten onze indrukwekkende werkzaamheden voort aan de A24 Blankenburgverbinding die de A20 en A15 met elkaar verbindt.

Complexe hoogbouwprojecten

Ook blijven onze complexe hoogbouwprojecten verder stijgen. Bij The CoolTower in Rotterdam bouwen we een 154 meter hoge toren met daarin 280 luxe appartementen. Het project Tower Ten (WTC) in Amsterdam en de Galaxy Tower in Utrecht zijn twee mooie voorbeelden waar we bouwen we onder complexe omstandigheden in drukke stadscentra. In 2020 is aan Ballast Nedam Development het stedenbouwkundig project ‘Middenzone Gezondheidspark Dordrecht’ gegund, dat de mogelijkheid biedt voor de ontwikkeling en realisatie van 720 duurzame wooneenheden, een parkeergarage en bedrijfsruimten.

Prijzen

Het eerste deel van het project SVGG in Eindhoven, het stadhuis, won in 2020 de Cobouw Duurzaamheidsprijs. Dit consortiumproject bestaat uit het verduurzamen van zeven gebouwen in de komende tien jaar, met meer dan 50% energieneutraliteit en meer dan 95% hergebruik van vrijkomende materialen.

De Groene Loper in  Maastricht heeft de prijs voor ‘Duurzame Woonontwikkeling’ van de ‘European Property Award’ 2020-21 voor Nederland gewonnen. Deze internationaal geprezen prijs, die dit jaar voor de 27e keer werd uitgereikt, is de kroon op het bijzondere werk en is wederom een ​​van de meest duurzame gebiedsontwikkelingen van Nederland gebleken.

In Hemmathagama, Sri Lanka, is de eerste pijpleiding gelegd voor de waterzuiveringsinstallatie. Ballast Nedam International verzorgt dit watervoorzieningsproject van ontwerp tot oplevering. In dit gebied zullen 17.000 gezinnen uit zeven dorpen toegang krijgen tot schoon drinkwater dat hun leven zal veranderen en hun gezondheid aanzienlijk zal doen verbeteren.

Digitale transformatie en innovatie

Onze nieuwe directeur Digitale Transformatie & Innovatie Paulus Eckhardt legt onze visie op digitalisering en innovatie uit:
“We bevinden ons op een omslagpunt van exponentiële technologische vooruitgang, met het potentieel om de bouwsector en zijn bedrijfsmodel opnieuw te definiëren. Digitale opkomende technologieën veranderen ons leven op manieren die zelfs tien jaar geleden ondenkbaar waren. Machine learning en kunstmatige intelligentie zijn niet langer sciencefiction; ze automatiseren en optimaliseren bedrijfsactiviteiten en veranderen ons privéleven.

Ballast Nedam zet volop in op digitalisering en innovatie. Dit zorgt voor meer toegevoegde waarde voor onze klanten. Zo kunnen we snellere en betere beslissingen nemen, kosten verlagen en onze processen verbeteren. Goede voorbeelden in 2020 zijn onze leidende rol bij het lanceren van de BIM basis Infra en het ontwikkelen van de eerste digitale applicatie met een aantal branchegenoten voor het automatiseren van onze engineeringprocessen, waardoor we risico’s voor onze klanten kunnen verminderen en oplossen. We zullen een leidende rol blijven spelen in de bouwsector voor digitale transformatie en innovatie. We creëren concurrentievoordeel en voegen waarde toe aan de manier waarop we assets ontwerpen, bouwen en beheren, omdat we onze klanten laten zien dat we in controle zijn voor hun project en ervoor zorgen dat er geen verrassingen zijn.

Culturele verandering

Maar digitalisering en innovatie gaat over meer dan alleen technologie. Het is ook een culturele verandering en het gaat over mensen, organisaties, processen en agile manieren van werken. Onze BIM4Project-aanpak weerspiegelt dit en onze collega’s veranderen en verbeteren zichzelf door gebruik te maken van onze best practices. Validatie van onze constructiemethodologie door BIM2Construct en 4D-planning zal de standaard zijn om de best mogelijke technische oplossingen voor onze klanten te bieden. We zijn op de goede weg en zullen door onze digitale en innovatieve manier van werken de juiste talenten blijven aantrekken.”

Kenmerkende manier van werken

Als bouw- en ontwikkelbedrijf richten we ons op onze projectresultaten. Veiligheid, kwaliteit, tijdige levering en (kosten) efficiëntie zijn onze ‘license to operate’. Tegelijkertijd richten we ons op onze procesresultaten. Het gaat om onze oprechte bereidheid om op gelijkwaardige basis samen te werken met klanten, partners en onderaannemers met een sterk betrokken team dat wordt geleid door ambitieuze leiders. Onze manier van werken is dan ook onderscheidend. We zijn vooraf transparant over mogelijke risico’s, we dagen bestaande aannames uit door nieuwe en innovatieve wegen te zoeken en we opereren persoonlijk en dichtbij. Zo vinden we samen de beste oplossingen.

Risicomanagement en tendermanagement

Sander Lefevre, lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, deelt zijn expertise en visie op risicomanagement en tendermanagement:
“Om het verschil te maken in de bouwsector vinden wij een professionele aanpak van zowel risicomanagement als samenwerking met onze klanten van cruciaal belang.

In Nederland werken we over het algemeen met hoogopgeleide mensen, in een complexe omgeving en maken we gebruik van goed ontwikkelde integrale contracten. Bovendien bevinden we ons in een snel veranderende wereld op het gebied van innovatie, CO2-reductie en circulariteit.

Kenmerkende factoren

Om deze vier kenmerkende factoren goed te balanceren, moeten we tijd besteden aan de technische inhoud en haalbaarheid van een project en de samenwerking optimaliseren door middel van open communicatie, een proactieve houding en inzet van ervaren mensen. Dit geldt voor zowel opdrachtgevers als aannemers waarbij het cruciaal is dat zij gezamenlijk in een vroeg stadium van het proces op één lijn zitten alvorens een definitief contract te tekenen. Een ontworpen plan kan alleen succesvol zijn als de uitvoerbaarheid tot in detail inhoudelijk is besproken en voorbereid. Het begint met de vraag: Wat is de beste oplossing voor het probleem?’ Deze vraag kan alleen worden beantwoord gegeven de doelstelling van de opdrachtgever, waarbij de omgeving en gezamenlijke toekomst in ogenschouw worden genomen.

Ballast Nedam biedt enerzijds gespecialiseerde oplossingen voor unieke onderdelen van een project, anderzijds maken we goed gebruik van de door ervaring opgedane oplossingen uit het verleden om productieprocessen te optimaliseren en faalkosten te verlagen.

Werkwijze

We maken optimaal gebruik van onze eigen ervaring en knowhow en hebben medewerkers in dienst met een mix van de vereiste ‘out of the box thinking mentaliteit’ en ‘soft skills’. Daardoor kunnen we versnellen en doelgericht werken aan betere oplossingen voor de toekomst van Nederland. Als we deze inspanning van beide kanten inzetten, leidt dat uiteindelijk automatisch tot een eerlijke risicospreiding waarbij we risico’s oplossen in plaats van ze naar elkaar te verschuiven. Ook leidt het tot voorspelbare projecten en met een minimale impact op het milieu. We kunnen dit maatwerk voor Ballast Nedam op elk individueel project afstemmen en deze benadering op elk project toepassen om ervoor te zorgen dat we onze klanten de beste oplossing kunnen bieden. Zo dagen we onszelf en onze klanten uit om te verbeteren. ”

Vooruitzichten: de uitdaging om verder te verbeteren

Mocht COVID-19 onder controle zijn, dan verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 in Nederland een geschatte economische groei van 2,1%. De bouwsector zal dan naar verwachting de positieve trend volgen. Reden te meer om een ​​slanke en flexibele organisatie te blijven, zoals we de afgelopen jaren zijn geweest.

Ondanks de uitdagingen van COVID-19 zijn wij van mening dat voor het jaar 2021 verdere groei van omzet en winst kan worden gerealiseerd. Naast autonome groei zien wij als gevolg van de veranderende marktomstandigheden groeipotentieel door te investeren in kansen zoals (inter)nationale acquisities van bedrijven en projecten, maar ook investeringen in (vastgoed)ontwikkelingen.

We streven er ook naar om ons internationale netwerk verder te versterken en ons vermogen aan te wenden om projecten in het buitenland aan te nemen en uit te voeren met behulp van onze grootschalige internationale supply chain. Onze internationale reputatie is erg sterk en we zien volop mogelijkheden voor verdere groei.

Nieuwe projecten

Met ons sterke orderboek voor 2021 hebben we een solide uitgangspositie. In 2021 zijn al nieuwe projecten getekend, zoals de aanleg van 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven, die Ballast Nedam in consortium gaat realiseren, net als de realisatie van het Koningin Julianaplein voor de bouw van een nieuwe stadsentree in Den Haag. Deze nieuwe stadsentree wordt gebouwd bovenop de nieuwe openbare fietsenstalling en bestaat uit twee torens van ieder 90 meter hoog. Na oplevering heeft Den Haag 396 gloednieuwe appartementen, waarvan 51 sociale huurwoningen. Bovendien is 2400 m2 bestemd voor commerciële ruimte.

De komende jaren gaan we door met het verbeteren van alle aspecten van ons bedrijf, de toegevoegde waarde voor onze klanten en de zorg voor onze omgeving.

Vertrouwen

We zullen blijven investeren in ons menselijk kapitaal en blijven streven naar verbetering van de marges op projecten door ons te richten op een sterke orderportefeuille door middel van selectief en strategisch inschrijven op projecten. Met onze ‘can do’-mentaliteit en open mindset zullen we onze doelen bereiken. Onze verwachting is positief in termen van omzet en winst en we verwachten  verdere financiële groei. We hebben vertrouwen in onze capaciteiten en sterktes. We hebben het voordeel dat we Rönesans Holding als onze solide moedermaatschappij hebben, die volgens de ENR ranglijst op de 23e plaats staat in de lijst van ’s werelds grootste internationale bouwbedrijven in 2020.

We omarmen nieuwe uitdagingen die ons in staat stellen om te leren, ons aan te passen en te groeien. Ballast Nedam is financieel gezond en klaar voor toekomstige uitdagingen in onze markt. We gaan vol vertrouwen de uitdaging aan om elke dag verder te verbeteren.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: