Kennisplatform voor noord holland

BAM Infra neemt voortouw bij uitrol duurzaamheid in de bouw

Geplaatst op 15 januari 2020
BAM Infra neemt voortouw bij uitrol duurzaamheid in de bouw

Begin november groot nieuws: als sector produceert de bouw wel het meeste afval, tegelijk zijn ze ook koploper recyclen. En laat dat nou helemaal in het straatje van BAM Infra zijn. “Wij zetten duurzaamheid in onze projecten op één – we willen per se slim en schoon werken. Dat is ons startpunt. Bij die ambitie zoeken we gelijkgestemde partners.”

En met succes, want BAM Infra sloot recent een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Amsterdam waarin de duurzaamheid van het werk centraal staat in plaats van het kostenplaatje. “Eigenlijk komt het erop neer dat we niet langer vooral over de prijs praten, maar allereerst over hoe we het werk schoon, slim en vooral duurzaam realiseren. Wat wil Amsterdam? Wat beloven wij? Daarover voeren we een open gesprek”, zegt Alexander Kuijt, bedrijfsleider bij BAM Infra Regionaal West. De focus ligt daarbij op een intensieve samenwerking om uiteindelijk het plan van aanpak en de prijs wel helder te krijgen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

De hele stad door

Deze SOK loopt tot februari 2025. Binnen die overeenkomst tekende BAM Infra voor het groot asfaltonderhoud binnen de ring en op IJburg en al het straatwerk in Amsterdam Zuidoost en aan de westkant van de A9. “Bij al die projecten spelen verschillende belangen van bewoners, opdrachtgever en leveranciers een rol. Dus zoomen we steeds in en kiezen we voor haalbare én vernieuwende maatregelen. In ons asfaltlab in Culemborg ontwikkelden we een methode om asfalt tot zes keer toe te recyclen. Ook gebruikt BAM Infra in Amsterdam alleen nog elektrische trilplaten en zaagmachines. Verder optimaliseren we de logistiek vanuit centrale hubs en rijden onze medewerkers met elektrische (bak)fietsen. Juist om een stad als Amsterdam te ontlasten van onnodige extra verkeersdruk en mee te helpen de CO2-uitstoot te reduceren”, zegt Kuijt.

Gedeelde belangen

Duurzaamheid is natuurlijk veelomvattend, overal zijn raakvlakken. BAM is daarom dolblij met opdrachtgevers die de lat op duurzaamheidsgebied ook maximaal hoog leggen. “Wij willen best voor de troepen uitlopen maar kunnen het niet alleen. Zeker bij grote investeringen, in bijvoorbeeld zuinige machines, trekken we samen op met de opdrachtgever – uiteindelijk leidt dat tot een win-win voor alle betrokkenen”, zegt commercieel manager Sanne van Vliet.

Goed idee? Meld je!

Willen is één, kunnen is stap twee. “We kunnen wel alles elektrisch willen, maar hoe kom je aan voldoende groene stroom op de bouwplaats? In de dagelijkse praktijk heeft het doorvoeren van duurzaamheid vaak nog heel wat voeten in aarde”, legt Van Vliet uit. Goede ideeën en praktische oplossingen om de duurzaamheidsambitie nog extra aan te jagen zijn dan ook zeer welkom. “Als BAM Infra willen we om die reden alle kennis juist delen. Want ook bij duurzaamheid geldt uiteindelijk gewoon het principe van vraag en aanbod. Hoe sneller technische innovaties gemeengoed worden, hoe sneller we daar allemaal van profiteren”, zegt Kuijt.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: