Kennisplatform voor noord holland

BAM koppelt Johan Cruijff ArenA aan superbatterij

Geplaatst op 26 november 2019
BAM

BAM bouwt aan slimmere steden: Smart Cities. Om gezonde, duurzame en verbonden steden te creeëren, moeten we anders met onze energie omgaan: niet alleen met het opwekken, maar ook met het opslaan ervan. BAM neemt haar verantwoordelijkheid en acteert al in lijn met het Klimaatakkoord, zonder aanvullende regelgeving af te wachten. “Dat is ook het advies dat wij aan andere ondernemers geven: neem initiatief, er zijn partijen bereid om deze nieuwe weg met je af te leggen. Als je voor BAM kiest, doen we het samen.”

Aan het woord is Frank Alberts, Manager bij BAM Bouw en Techniek – Regio Noordwest. Samen met Bramske van Beijma-Dudok van Heel, manager Energietransitie & Innovatie bij BAM Infra, Energie en Water, vertelt hij alles over de superbatterij die BAM in de Johan Cruijff ArenA niet alleen aan de hoofdinfrastructuur van het stadion koppelde, maar ook aan het elektriciteitsnet. “Dat wij de techniekinstallatie voor dit duurzame energieopslagsysteem verzorgden, was logisch aangezien wij al 23 jaar verantwoordelijk zijn voor het technisch onderhoud van de ArenA”, vertelt Alberts.

De batterij is samengesteld uit 148 accu’s uit eerste en tweede generatie elektrische auto’s van Nissan. “We werkten samen met Nissan, Eaton, The Mobility House en de Johan Cruijff ArenA aan dit project en werden ondersteund door het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds (AKEF) en Interreg.” Van Beijma: “De ArenA heeft een grote duurzaamheidsambitie, niet alleen voor het eigen gebouw maar ook voor de omgeving. De energie die de ArenA opwekt via 4200 zonnepanelen op het dak, wordt opgeslagen in de batterij en gebruikt voor het stadion zelf, de omgeving en het energienet.” De beschikbare opslagcapaciteit in de batterij wordt door netbeheerder Tennet gebruikt om het energienet stabiel te houden. De ArenA wil in de toekomst de batterij ook kunnen aanbieden aan de Ziggo Dome en Afas Live zodat bij stroomstoringen ook bij hen het licht aanblijft.

Duurzaam, verbonden en gezond

Koninklijke BAM Groep houdt zich als bouwconcern actief bezig met de energietransitie. Van Beijma: “We zijn omvangrijk en bestaan uit vele onderdelen. Maar ook al is Frank bijvoorbeeld van Bouw en Techniek, en ik van Infra Energie & Water: we werken integraal samen, zodat we de klant volledig kunnen bedienen. In drie routes bouwen we samen met onze klanten en partners aan de Smart City van de toekomst: de verbonden stad, de duurzame stad en de gezonde stad. De superbatterij in de ArenA is een prachtige showcase voor ‘de duurzame stad’.”

Alberts voegt daar nuchter aan toe: “En we kennen het gebouw op ons duimpje, doordat we al vanaf de bouw het technisch onderhoud verzorgen.” In het innovatiecentrum in de ArenA staat een dashboard voor de superbatterij, waar vraag en aanbod van energie wordt getoond. Alberts: “De batterij heeft een capaciteit van 3 megawatt. De kracht ervan is de balans tussen opwekken, gebruiken en opslaan. Het is dé oplossing voor de energiebehoefte van nu en in de toekomst. Het systeem is efficiënt, betrouwbaar en stabiel. De ArenA is qua energievoorziening echt een spil in het gebied.”

Enorme opgaves

Alberts benadrukt dat ‘zijn’ regio Noordwest ook echt als regiobedrijf werkt. “We doen nieuwbouw, verbouwingen en onderhoud, óók voor het mkb. Wij willen waarde toevoegen: de gebouwde omgeving verbeteren en gebouwen beter laten functioneren. Dit doen we het liefst met minimale impact op het milieu. De energietransitie stelt ons voor enorme opgaves, waar wij met alle liefde oplossingen voor zoeken.”

De ArenA is een life cycle partner: een partij waar BAM graag het innovatie-avontuur mee aangaat. “Je hebt klanten, bouwpartijen en architecten nodig die meegaan in het duurzaamheidsvraagstuk: met elkaar zoeken we actief naar mogelijkheden om ambitieuze doelen te behalen en bij te dragen aan duurzame steden.”

Opladen en ontladen

Van Beijma houdt zich als manager Energietransitie & Innovatie ook bezig met pilots op het gebied van bijvoorbeeld slimme laadpleinen voor elektrische voertuigen. “Het Klimaatakkoord heeft een enorme ambitie ten aanzien van emissieloos rijden. Gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA hebben recent een intentieverklaring getekend om V2X (vehicle to anything) technologie te ontwikkelen. Een technologie waarbij de autobatterij als extra opslagmedium voor duurzaam opgewekte energie wordt gebruikt.” In dat licht is Van Beijma ook nauw betrokken bij de realisatie van het living lab in de ArenA: “De ArenA wil de zelf opgewekte zonne-energie direct koppelen aan laadpalen voor elektrische auto’s op het parkeerterrein, en deze laten meedraaien in het energiemanagementsysteem van het stadion. Elektrische auto’s kunnen worden opgeladen en straks ook worden ontladen na toestemming van de bezoeker: door on demand te werken wordt stroom daar gebracht waar het op dat moment nodig is.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: