Kennisplatform voor noord holland

Bouw Onderwijs- en Expertisecentrum De Vaandel gestart

Geplaatst op 21 oktober 2021
Bouw Onderwijs- en Expertisecentrum De Vaandel gestart

Na een jarenlange voorbereiding door de betrokken partijen wordt er op 12 oktober met een kleine feestelijke bijeenkomst stilgestaan bij de bouw van Onderwijs- en Expertisecentrum De Vaandel in Heerhugowaard. Bouwgroep Dijkstra Draisma is inmiddels al druk aan het bouwen en de eerste contouren van het expertisecentrum, het nieuwe onderkomen van Heliomare en de Aloysius Stichting voor passend onderwijs, zijn te zien.

Het expertisecentrum wordt voor 400 kinderen uit Noord-Holland een passende onderwijsplek, waar zij ook de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. De eerste verkennende gesprekken met de gemeente Heerhugowaard om een expertisecentrum speciaal onderwijs en revalidatie voor Heliomare te realiseren vonden al in 2013 plaats. Later haakten Aloysius Stichting en Stichting Maatschappelijk Vastgoed aan. Hierdoor werd de realisatie van een gezamenlijk Onderwijs- en Expertisecentrum in Heerhugowaard haalbaar.

De Vaandel

Het onderwijs- en expertisecentrum De Vaandel is gericht op kinderen, voornamelijk in de basisschoolleeftijd, met een beperking en leerlingen met ernstige leer- en/of gedragsproblemen. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een therapiebad en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal.

De geplande oplevering staat gepland voor begin 2023. In het expertisecentrum gaan Heliomare en Aloysius Stichting intensief samenwerken om gezamenlijk beter te kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. Met het Onderwijs- en Expertisecentrum wordt er een belangrijke voorziening in Heerhugowaard gerealiseerd, die passend onderwijs biedt voor kinderen vanuit heel Noord-Holland.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: