Kennisplatform voor noord holland
Mirjam Schoots
SchootsGunter advocaten | mediators Echtscheidingsadvocaat en Mediator

2023 Minder aftrek, minder partneralimentatie betalen?

Aftrek van partneralimentatie in 2023 37%

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast inkomen in Box I. Dit betekent dat degene die partneralimentatie ontvangt hier met toepassing van het huidige schijventarief belasting over moet betalen.

Degene die partneralimentatie betaalt heeft een aftrekpost in Box I. Zoals de belastingdienst inmiddels de hypotheekrenteaftrek heeft beperkt, is de afgelopen jaren ook de aftrek van partneralimentatie beperkt. Vòòr 2020 was de aftrek in de hoogste schijf voor de alimentatieplichtige 52%. Vanaf 2020 is deze afgebouwd naar 46%, in 2021 43% en in 2022 40%. In 2023 wordt de aftrek 37%.

Met deze afbouw is de betaler van partneralimentatie met een hoger belastbaar inkomen dan € 69.398 bruto per jaar netto meer kwijt aan betaalde alimentatie. 

Een rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: een alimentatieplichtige met een inkomen van € 180.000 bruto per jaar moet van de rechter in 2022 een alimentatie van € 4.844 netto per maand betalen. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de te betalen alimentatie in 2023 € 4.628 netto per maand zijn. Op jaarbasis dus een verschil van ruim € 2.500 netto dat de alimentatieplichtige te veel betaalt.

Wijziging van partneralimentatie

Als u een koopwoning heeft, dan heeft de verminderde belastingaftrek een nog grotere invloed op uw draagkracht. Doordat u minder hypotheekrente terugkrijgt nemen u woonlasten toe. Doordat uw lasten toenemen heeft u nog minder draagkracht voor partneralimentatie.

Alhoewel een beperking van de aftrek in beginsel een wijziging van omstandigheden kan opleveren die recht geeft op een herberekening, hoeft dit nog niet te leiden tot een verlaging van de partneralimentatie. De hoogte van partneralimentatie hangt af van meer factoren dan alleen het fiscaal voordeel. Als de alimentatieplichtige bijvoorbeeld inmiddels is gaan samenwonen waardoor deze de woonlasten nu kan delen of in 2023 een hoger inkomen ontvangt dan deze had toen de alimentatie werd vastgesteld, is het zelfs mogelijk dat deze juist meer alimentatie zou kunnen betalen.

Advies

Verwacht u dat u vanwege de fiscale aftrekbeperking in 2023 netto minder te besteden heeft? Laat uw partneralimentatie dan herberekenen.  Wij kunnen u op basis van uw specifieke situatie adviseren of een verzoek tot verlaging van de partneralimentatie kansrijk is.

Delen via

Zoeken naar: