Kennisplatform voor noord holland
Hans Bakker
VNO-NCW Metropool Amsterdam Netwerken

Behoud van banen en infrastructuur

Wellicht zou u verwachten dat ik in deze column uitgebreide bespiegelingen geef over de manier waarop vliegersvakbond VNV – op dit moment van schrijven – de leningen van de overheid aan KLM belemmert. Dat ga ik niet doen omdat dit volgens mij een ‘no brainer’ is.

Een vakbond die de belangen behartigt van medewerkers die gemiddeld meer dan twee ton verdienen bij een bedrijf dat regelrecht op een faillissement afstevent – en waarvoor de overheid bereid is belastinggeld in te zetten om het bedrijf te laten overleven – had zich natuurlijk meteen moeten verplichten de arbeidsvoorwaarden voor de duur van de lening te matigen. Maar daar wilde ik het niet over hebben.

De reden van de lening, die in deze vorm alleen verstrekt wordt aan KLM, roept bij ondernemers de vraag op: waarom zij wel en ik niet? Het ligt voor de hand te verwijzen naar de 30.000 banen waarin KLM voorziet. Dat is voor Nederlandse begrippen een enorm aantal banen, maar dat is op zich geen argument om een uitzondering te maken. Hoe hard dit de samenleving en de economie ook kan treffen.

Deel van onze infrastructuur

De echte reden voor deze ondersteuning vormt het feit dat het lijnennetwerk van KLM een deel van de infrastructuur van Nederland vormt. Eigenlijk doet zich hetzelfde voor als ten tijde van de bankencrisis, toen het begrip ‘systeembank’ werd geïntroduceerd. Systeembanken zijn ook deel van de infrastructuur van onze samenleving, net als energie- en telecombedrijven. Bij die laatsten kan iedereen het zich gemakkelijk voorstellen, omdat het voornamelijk om fysieke infrastructuur gaat.

Bij banken en bij KLM gaat het vooral om niet-fysieke systemen. Immers: een vliegtuig is simpel te vervangen, maar het geheel van afspraken, wettelijke regelingen, verworven rechten binnen internationale verdragen, procedures, vliegschema’s, (ICT)processen, etc., zijn niet zomaar te vervangen. Dat kost jaren en daarbij zal Nederland fors inleveren op haar positie in de wereldluchtvaart.

Van levensbelang

Voor het bedrijfsleven van Nederland is het wereldwijde netwerk van KLM van levensbelang om (rechtstreeks) verbonden te zijn met alle delen van de wereld. Zo ontleent Schiphol – maar ook bijvoorbeeld RAI Amsterdam en de creatieve industrie – een leidende positie in internationale markten. Wat Schiphol betreft door het intensieve lijnennetwerk van rechtstreekse vluchten die door KLM uitgevoerd worden. Alle reden dus om als ondernemers de ondersteuning van KLM in de vorm van leningen van harte toe te juichen.

Hans Bakker
Voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam

Delen via

Zoeken naar: