Kennisplatform voor noord holland
Stan Evers
London & Van Holland Belastingrecht

Belasting op vermogen – de toekomst van Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een belangrijke zaak: de hoogste rechter heeft g6eoordeeld dat box 3 vanaf 2017 in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De wetgever werd gedwongen om terug te gaan naar de tekentafel en een nieuw systeem voor belasting op vermogen te ontwerpen. Wat kunnen we verwachten van deze nieuwe belastingwetgeving?

Door dit ‘Kerstarrest’ krijgen allereerst de mensen die bezwaar hebben gemaakt rechtsherstel geboden vanaf 2017. Mensen die geen bezwaar gemaakt hebben komen in beginsel ook niet in aanmerking voor rechtsherstel tenzij de regering anders beslist. Dit wordt vermoedelijk bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Het rechtsherstel wordt door de Belastingdienst berekend op basis van de zogenoemde forfaitaire spaarvariant, waarbij wordt geacht dat verschillende types vermogen ieder een bepaald rendement opleveren. Deze regeling gaat daarnaast verplicht gelden voor alle belastingplichtigen over 2023 en 2024. Op het eerste gezicht lijkt deze regeling met name gunstig uit te vallen voor spaarders. Beleggers daarentegen, en dan met name vastgoedbeleggers die het vastgoed met geleend geld hebben gefinancierd, lijken slecht af te zijn met deze regeling.

Vanaf 2025 zal de nieuwe wetgeving in werking treden en gaat box 3 het werkelijk rendement belasten volgens het systeem van de vermogensaanwasbelasting. Onroerend goed valt hier vooralsnog buiten en blijft op forfaitaire wijze belast. Het is echter nog niet bekend welk forfaitair systeem dat zal zijn. Verder is er nog weinig bekend over de verdere contouren van de vermogensaanwasbelasting en resteren op dit moment voornamelijk veel vragen. Zoals op welke wijze het werkelijk rendement wordt bepaald? Worden ongerealiseerde vermogenswinsten belast? Moet of mag met kosten rekening gehouden worden?

Dan zijn er ook nog wijzigingen aangekondigd die het lenen van de eigen vennootschap beperken en een splitsing van het box 2 tarief. Dit alles om het “oppotten” in de BV te ontmoedigen. Wordt het dan wellicht beter om toch via de BV te gaan beleggen in plaats van box 3? Dat maakt deze toekomstige wetgeving relevant voor de keuzes waar u mogelijk nu al voor staat. We gaan hier uiteraard graag met u het gesprek over aan.

Delen via

Zoeken naar: