Kennisplatform voor noord holland
Ton van der Scheer
OV IJmond Bedrijfsleven

Beslissen over grootstedelijke vraagstukken

Op Wikipedia is een interessant stukje te lezen over het ontstaan van De IJmond: ‘dat de monding van het Oer-IJ rond 2500 v. Chr. bij het huidige Velsen en Beverwijk lag. Daar stroomde het Oer-IJ in de Noordzee. Toen deze Oer-IJ zich in noordelijke richting verplaatste tot bij Egmond, veranderde het achterliggende gebied en ontstond er een gesloten kustlijn. Op dit achterliggende gebied is de huidige industriële agglomeratie IJmond ontstaan’. Vandaag de dag is De IJmond één van de vijf grote industriële clusters van Nederland. En industrie zorgt voor een hoog energieverbruik. Het energieverbruik van de bedrijven in de IJmond is jaarlijks circa 4% van het totale elektriciteitsverbruik en 2% van het gasverbruik van alle Nederlandse bedrijven.


Belangrijke beslissingen

Neem vervolgens in willekeurige volgorde zaken in ogenschouw als de noodzakelijke en ook gewenste energietransitie, de dichte bevolking in de IJmond, de verkeersdruk, het woningtekort en het tekort aan technisch personeel, dan begrijpt u dat De IJmond aan de vooravond staat van belangrijke economische beslissingen. Voor grootstedelijke vraagstukken.


Compromissen sluiten

Goede besluitvorming bij zulke complexe vraagstukken, waar zoveel zaken direct van invloed zijn op elkaar, vraagt om intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en bewoners. En het is onvermijdelijk dat er daarbij compromissen gesloten moeten worden. Simpelweg omdat het niet eenvoudig is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreëren.


Sterk netwerk

OV IJmond heeft een sterk netwerk van krachtige ondernemingen en oefent als behartiger van de economische belangen van ruim 500 aangesloten bedrijven in de IJmond overal waar mogelijk haar invloed uit.


JTF-gelden

Eén van de voorbeelden waarvoor OV IJmond zich sterk maakt is de besteding van de zogenaamde JTF-gelden voor de IJmond. Er is vanuit Europa 58,5 miljoen euro aan de IJmond ter beschikking gesteld voor projecten op het gebied van innovatie, infrastructuur (gericht op de energietransitie en een duurzame en schone industrie) en om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden. Zoals gebruikelijk zijn dergelijke gesubsidieerde projecten aan allerlei voorwaarden onderworpen, maar dat laat onverlet dat dit grote kansen biedt voor ondernemers in de IJmond.

Bent u nog geen lid, sluit u zich dan bij ons aan. Kijk voor meer informatie op www.ovijmond.nl. Samen maken we het verschil!

Delen via

Zoeken naar: