Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Circulaire economie

Het bereiken van een klimaatneutrale, circulaire economie is één van de topprioriteiten binnen VNO-NCW. Een van de belangrijke onderdelen van die circulaire economie is de reststromen van de industrie, bouw en andere branches in te zetten als grondstof voor andere industrieën of innovatieve bedrijven, kortom: het creëren van een ecosysteem waarin afval grondstof wordt.

Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. De wetgeving is nog niet altijd afgestemd op de circulaire economie en de bedrijven die hier mee aan de slag willen of zijn ondervinden hier last van. Hierbij gaat het niet alleen om de noodzaak tot het aanpassen van de bestaande regelgeving, maar ook een steun in de rug om investeringen te kunnen doen om bedrijfsprocessen opnieuw vorm te geven, of het aanleggen van een nieuwe infrastructuur die nodig is om die circulaire economie een boost te geven. Politiek en bedrijfsleven moeten op landelijk, provinciaal en soms regionaal niveau de handen ineenslaan om werk te maken van duurzaam ondernemen.

Duurzame ontwikkeling

Een andere vorm van duurzaamheid, namelijk de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers, krijgt gelukkig veel meer aandacht. Een positieve kant van de corona-medaille is dat overheid, onderwijs en sociale partners de samenwerking hebben gezocht om mensen arbeidsfit te maken en te houden. Het beschikbaar maken van geld om mensen inzicht te geven in hun mogelijkheden en die ontwikkeling ook daadwerkelijk vorm te geven, was absoluut noodzakelijk, omdat er te lang een ‘het komt wel goed’-cultuur heeft geheerst.

Als deze laatste crisis ons iets heeft geleerd, is dat niets uit zichzelf goedkomt. Maar ook dat het op het gebied van je eigen ontwikkeling als werknemer, ZZP’er of ondernemer noodzakelijk is om zelf de regie in handen te nemen. Je moet jezelf duurzaam blijven ontwikkelen omdat de benodigde skills, vaardigheden en competenties van vandaag, morgen en overmorgen zo maar kunnen veranderen.

Veranderbereidheid

Diezelfde flexibiliteit en veranderbereidheid is er nodig om het bedrijfsleven verder te verduurzamen en daar een voorsprong te pakken ten opzichte van concurrentie uit andere landen, of andere delen van de wereld. De regels, wetgeving en processen van gisteren, blijken vandaag en morgen zo maar ‘ineens’ onvoldoende te zijn om in de toekomst resultaten te kunnen halen.

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: