Kennisplatform voor noord holland
Hans Bakker
VNO-NCW Metropool Amsterdam Netwerken

Gezellig Amsterdam vraagt om regie en banenbehoud

“Het schijnt dat er vandaag enkele op toeristen lijkende personen gesignaleerd zijn in het centrum van Amsterdam”, zei een goede relatie van mij halverwege juni. De bezoekersindustrie in Amsterdam staat al ruim drie maanden stil, sinds het begin van de coronacrisis. Deze stilstand heeft een enorme impact op de ondernemingen, instellingen en al hun werknemers die in deze sector werkzaam zijn.

Het gaat hierbij niet alleen om hotel-, horeca-, congres-, retail-, excursie- en rondvaartbedrijven, maar ook om de musea. Zo is het van Gogh Museum voor 85% afhankelijk van buitenlandse bezoekers. Als het nu zo was dat met een vingerknip de bezoekers weer naar Amsterdam stromen, dan was het probleem nog te overzien. Maar de bezoekers aan Amsterdam bestaan uit verschillende groepen, in te delen naar het gebied van herkomst. De groep Amsterdammers komt, samen met bewoners van de directe omstreken, betrekkelijk snel weer terug, net zoals dat het geval is op alle plekken in Nederland. Deze groep bewoners is heel belangrijk, maar genereert minder dan 50% van de omzet in de bezoekerseconomie.
Bezoekers uit de rest van Nederland en uit de ons direct omliggende landen zijn voorlopig nog niet in grote aantallen te verwachten, laat staan de bezoekers uit verre landen. Verder geldt voor alle bezoekersgroepen dat de financieel krachtige leeftijdsgroep van boven de 50 jaar voorlopig terughoudend zal zijn met reizen, vanwege het gezondheidsrisico.

Door al deze kenmerken van potentiële bezoekers, is het niet te verwachten dat de bezoekerseconomie vóór 2022 serieus vanzelf herstelt. Je zou verwachten dat bij de gemeente Amsterdam alle alarmlichten zouden gaan knipperen en er direct actie ondernomen wordt. Er zijn hier immers bijna 100.000 banen mee gemoeid. Maar het tegendeel is het geval. Verzoeken aan het gemeentebestuur om Amsterdam Partners (het verkeers- en marketingbureau van Amsterdam) een plan te laten maken om regie te kunnen voeren op het herstel van de bezoekerseconomie, worden stelselmatig afgehouden.

Het gemeentebestuur juicht de enorme stilte in het centrum kennelijk toe en droomt van het creëren van een nieuwe orde voor wat betreft de bezoekerseconomie. Uiteraard moeten excessen uitgebannen worden, maar dat gebeurt niet als er geen regie gevoerd wordt.

Mijn oproep aan het gemeentebestuur van Amsterdam is dan ook om zo snel mogelijk, samen met het bedrijfsleven, een eigentijds plan te maken om op een doeltreffende manier regie te voeren op de bezoekerseconomie. Alleen dán is er een kans om zowel Amsterdam gezellig te houden door excessen uit te bannen, als bedrijven en banen te kunnen behouden.

Hans Bakker
Voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam

Delen via

Zoeken naar: