Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Een baan zonder sollicitatiegesprek of CV

Geen sollicitatiegesprek, geen cv, geen overheidshulp bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dat is het concept van ‘Open Hiring’ dat uit de Verenigde Staten is overgewaaid. Een baan voor iedereen die wil werken zonder te kijken naar achtergrond, ervaring, afkomst of verleden.

Het Amerikaanse Greyston Bakery is bijna 40 jaar geleden gestart om mensen met weinig perspectief op de arbeidsmarkt een kans te geven in een bakkerij van koekjes en brownies. Nadat Ben & Jerry’s hen de kans gaf om de ‘cooky dough’ en ‘brownies’ voor hun ijs te produceren, ging het los en hebben ze velen mensen geholpen aan een baan en een beter leven.

Niet alleen worden mensen met minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt een kans geboden om aan de slag te komen, maar tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het oplossen van andere problemen waar zij wellicht mee kunnen kampen, zoals schulden, gebrek aan huisvesting of andere problematiek. Een ‘life coach’ begeleidt hen intensief en vormt de schakel tussen de hulpinstanties en de medewerker.

In West-Friesland hebben een aantal partijen (Werksaam WF, Intermaris, RPA-NHN, West-Friese Bedrijvengroep en Regio Talent) de handen ineen geslagen om dit prachtige initiatief naar onze omgeving te halen. Een aantal vooraanstaande werkgevers hebben interesse getoond om van dit concept gebruik te maken.

Als deelnemende werkgever moet je dit niet alleen zien als een manier om snel en goedkoop aan geschikte medewerkers te komen. Natuurlijk moet er werk beschikbaar zijn waarvoor geen of beperkte kwalificaties nodig zijn, maar vooral moet je als werkgever het maatschappelijke karakter van dit initiatief én de commerciële kansen willen omarmen en benutten. Door te investeren in de mens achter de medewerker en de noodzakelijke hulp te bieden, geef je iemand echt een kans zich te herstellen in het leven.

Uiteraard moet de werkgever soms wat meer geduld hebben met medewerkers die wat langer uit het arbeidsproces zijn, en hen wat meer kansen geven dan dat ze dat met een andere medewerker zouden doen. Bij de commerciële werkgevers, hoe sociaal sommigen ook zijn, staat winstgevendheid en continuïteit voorop. Juist de bedrijven die deze ondernemerswaarden en de sociale waarden met elkaar weten te combineren zijn de kampioenen van de toekomst. In West-Friesland en de rest van Noord-Holland-Noord zijn er gelukkig tal van organisaties die hun interesse hebben getoond en overwegen om hun deuren open te stellen voor Open Hiring….. maar zoals een oud kinderprogramma al zei: ‘Er kan nog meer bij’.

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: