Kennisplatform voor noord holland
Wim Renooy
De Jong Middenmeer - Accountants en Belastingadviseurs Accountancy & belastingadvies

Aandachtspunten voor de MKB-ondernemer

In de komende edities van Kijk op Noord-Holland zullen wij – op begrijpelijke wijze – een aantal aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk van menig MKB-ondernemer onder de aandacht brengen. Wie zijn wij: De Jong Middenmeer Accountants en Belastingadviseurs, gevestigd in het voormalig kantoor van de Rabobank aan de Brugstraat 42A te Middenmeer.

Ons dienstenpakket omvat onder andere fiscale dienstverlening, accountancy gericht op de samenstelpraktijk, salarisverwerking, het volledig beheren van uw financiële administratie, het verzorgen van startersbegeleiding en financiële planning. Dit wordt gedaan met een team van zeven medewerkers en twee vennoten. Om over de nodige aanvullende expertise te kunnen beschikken zijn wij aangesloten bij Auxilium Adviesgroep te Leusden.
Ons kantoor is opgericht op 1 april 1944. Dientengevolge viert De Jong Middenmeer dit jaar een bijzonder jubileum: het 75-jarig bestaan.

In de komende edities zullen wij onder andere de volgende onderwerpen nader beschouwen:

  • De inmiddels als onevenredig hoog ervaren forfaitaire rendementsheffing van box 3, hoe kan worden voorkomen dat over een nagenoeg nihil bedrag aan renteontvangsten toch 30% belasting afgedragen moet worden over een forfaitair percentage;
  • De komende jaren gaat het percentage voor de vennootschapsbelasting binnen het MKB-segment dalen. Het percentage dividendbelasting zal gaan stijgen. Een gedegen dividendpolitiek voor de komende jaren wordt dan een must;
  • Het aantal ZZP-ers zal de komende jaren verder toenemen. Om aansprakelijkheid voor ten onrechte niet ingehouden loonheffing en premies sociale verzekeringswetten te voorkomen dient een overeenkomst van opdracht te worden gesloten. Aan welke voorwaarden dient deze overeenkomst dan te voldoen om in ieder geval de aansprakelijkheid voor de inlener te beperken.

Belangrijke onderwerpen waarover veel valt te vertellen.

Wim Renooy AA RB
Vennoot
De Jong Middenmeer – Accountants en Belastingadviseurs

Delen via

Zoeken naar: