Kennisplatform voor noord holland
Wim Renooy
De Jong Middenmeer - Accountants en Belastingadviseurs Accountancy & belastingadvies

Wet DBA

Vanaf 1 januari 2020 zal de Belastingdienst meer gaan handhaven bij opdrachtgevers. Dit betekent dat er correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen, eventueel met boete, kunnen worden opgelegd. Voor handhaving zal altijd eerst toezicht worden uitgevoerd, zoals een bedrijfsbezoek of boekenonderzoek.

Dit verscherpte toezicht is in oktober 2019 gestart. Handhaving zal vanaf 1 januari 2020 plaatsvinden als u door de Belastingdienst als kwaadwillend wordt gezien, of indien gegeven aanwijzingen niet worden opgevolgd. Voor het opleggen van correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen dient de Belastingdienst te bewijzen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid of opzettelijke schijnzelfstandigheid.De nieuwe wetgeving op dit gebied moet op 1 januari 2021 ingaan. In de aangepaste voorstellen gaat voor zzp’ers een minimumtarief gelden van € 16 per uur. De opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor het controleren en betalen van dit minimumtarief. Dit tarief is ook van toepassing bij particuliere opdrachtgevers.

Zelfstandigenverklaring

Voor zzp’ers met een uurloon van minimaal € 75 per uur (2019) komt er een zelfstandigenverklaring. In de overeenkomst van opdracht is opgenomen dat er geen arbeidsovereenkomst is gesloten, de overeenkomst maximaal een jaar duurt, door opdrachtgever en opdrachtnemer is ondertekend en dat de opdrachtnemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als blijkt dat niet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenverklaring is voldaan, dan zullen de vrijwarende werking en de rechtgevolgen van deze verklaring met terugwerkende kracht niet gelden.

Een webmodule die vooraf door middel van een opdrachtgeversverklaring zekerheid kan geven dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zal nog verder worden ontwikkeld.

Wim Renooy AA RB
Vennoot De Jong Middenmeer,
Accountants en Belastingadviseurs

Delen via

Zoeken naar: