Kennisplatform voor noord holland
Wim Renooy
De Jong Middenmeer - Accountants en Belastingadviseurs Accountancy & belastingadvies

Forfaitaire rendementsheffing box 3

Al een aantal jaren is de rentevergoeding op banktegoeden dalende, waarbij inmiddels de percentages zich rond het nulpunt bevinden. Over het saldo aan bezittingen boven een vrijgestelde vermogen van € 30.360 per persoon is de forfaitaire rendementsheffing van box 3 verschuldigd. Tussen de € 30.360 en € 102.010 bedraagt de effectieve heffing 0,582%, tussen de € 102.010 en de € 1.020.096 1,335% en boven de € 1.020.096 1,68%.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld laat zien dat bij fiscale partners met een saldo aan bezittingen van      € 750.000, een bedrag aan box 3 heffing is verschuldigd van € 8.123. Bij een rentepercentage van 0,20% zal op jaarbasis een rente worden ontvangen van € 1.500. Per saldo resteert een vermogensafname van € 6.623.

Door het saldo van € 750.000 in te brengen in een nieuw op te richten besloten vennootschap tegen uitreiking van aandelen, vervalt de forfaitaire rendementsheffing en zal de werkelijk ontvangen rente van € 1.500 worden belast met 20% vennootschapsbelasting. De netto resterende rente kan daarna als dividend worden uitgekeerd. Over deze uitkering is uiteindelijk 25% dividendbelasting verschuldigd. Per saldo resteert uiteindelijk een netto bedrag van € 900 en zal een besparing worden gerealiseerd van € 7.523. Op deze besparing komen de eenmalige kosten van oprichting en het jaarlijks opmaken van de jaarrekening nog in mindering. Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Wim Renooy AA RB
Vennoot De Jong Middenmeer Accountants en Belastingadviseurs

Delen via

Zoeken naar: