Kennisplatform voor noord holland
Nanneke Wijnbeld
Notariskantoor Wijnbeld Notariële diensten voor particuliere en zakelijke klanten

Controles door de notaris

Elke notaris moet controleren, controleren en nog eens controleren. Of u niet onder curatele staat, of uw vermogen niet onder bewind staat, of u niet failliet bent en of u niet met een gestolen of vervalst legitimatiebewijs aan tafel zit. Al die controles vinden vooraf plaats. Maar er is één controle die aan tafel plaatsvindt: uw wilsbekwaamheid.

Het maken van een testament als voorbeeld. De notaris is verplicht bepaalde controles te doen voordat hij of zij een testament voor u kan maken. De notaris controleert uw identiteit, uw wilsbekwaamheid en of u zich vrij voelt om in uw testament te regelen wat u zelf wilt.

U bent wilsbekwaam als u zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen van die beslissing overziet. Voor de notaris bent u wilsbekwaam als u begrijpt wat u gaat regelen met het testament en u de gevolgen hiervan voor uw nabestaanden overziet. Waarom onderzoekt de notaris uw wilsbekwaamheid? Dat onderzoek is nodig omdat een testament van iemand die niet wilsbekwaam is, nietig is. ‘Nietig’ betekent dat de regelingen in het testament niet geldig zijn. Uw wensen in het testament kunnen dan niet worden uitgevoerd. De notaris onderzoekt uw wilsbekwaamheid dus ook in uw belang.

In eigen woorden

De notaris vraagt u altijd wat u wilt regelen in uw testament en waarom. Het is belangrijk dat u dit in eigen woorden kunt vertellen. Medicijngebruik of rouw kunnen (tijdelijk) van invloed zijn op uw wilsbekwaamheid. De notaris wil zeker weten dat u in staat bent om alles goed te begrijpen. De notaris neemt zijn taak om voor u een passend en geldig testament te maken heel serieus.

De diagnose dementie wil ook niet meteen zeggen dat u wilsonbekwaam bent. Zeker wanneer de dementie zich nog in het beginstadium bevindt. Iemand met dementie verliest vaak geleidelijk de bekwaamheid om zelf alle beslissingen te nemen. De kans bestaat dat de notaris een onafhankelijk arts inschakelt.

In uw belang

Wat onderzoekt de notaris nog meer? De notaris stelt ook vragen om te controleren of u zich helemaal vrij voelt om te regelen wat u wil. Dat betekent dat u geen druk of dwang voelt van naasten om zaken op een bepaalde manier te regelen. Ook hier geldt dat de notaris doorvraagt bij twijfel. Weet dat de notaris altijd handelt in uw belang. Het is uw testament en alleen wat u zelf wil, wordt daarin vastgelegd. U hoeft daarover aan niemand verantwoording af te leggen, ook niet aan uw toekomstige erfgenamen.

Nanneke Wijnbeld
Notariskantoor Wijnbeld

Delen via

Zoeken naar: