Kennisplatform voor noord holland
Bianca Combee
Housing Service makelaar

De eigen woning wordt veel duurder

Bezit jij een eigen woning? Dan zal dit door de voorstellen die zijn opgenomen in het rapport van het kabinet flink duurder worden. Er is voorgesteld om o.a. het eigenwoningforfait te vervijfvoudigen en de hypotheekrenteaftrek af te bouwen.

Vermogensongelijkheid

Er is op verzoek van het kabinet een onderzoek gedaan over de vermogensongelijkheid. Uit het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld blijkt dat de verdeling van vermogen in Nederland schever is dan gedacht en dat het beleid de ongelijkheid vergroot. Ook op het gebied van de woningmarkt heerst er een enorm grote vermogensongelijkheid.

Recht trekken

De eerste stappen die voor de eigen woning volgens het rapport moeten worden genomen om de vermogensongelijkheid enigszins recht te trekken zijn dat de belangrijkste schijf van het eigenwoningforfait in stappen te verhogen. De hypotheekrenteaftrek wordt daarnaast verlaagd. Later is het de bedoeling dat de eigen woning in box 3 van de inkomstenbelasting gaat meetellen in plaats van box 1. Dit zal om duizenden euro’s per jaar gaan.

Inkomensgevolgen

Al deze maatregelen willen zij dan voor een deel corrigeren door een lager tarief bij de inkomstenbelasting. Deze maatregelen worden echter over meerdere jaren uitgesmeerd. Hierdoor zal het voor personen die in de directe tijd met pensioen gaan flinke inkomensgevolgen hebben. Zij moeten namelijk flink meer betalen voor hun eigen woning maar hebben geen voordeel aan de verlaging van de inkomstenbelasting.

Het rapport heet ‘Licht uit, spot aan: de Vermogensverdeling’ en is in pdf-vorm openbaar te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Kort samengevat: Het wordt dus veel duurder om een eigen woning te bezitten.

Delen via

Zoeken naar: