Kennisplatform voor noord holland
Arthur Gude
Londen & Van Holland

De groeiende vraag naar internationale arbeid in Nederland

Nederland staat voor een uitdaging: de vraag naar arbeidskrachten groeit gestaag.
Deze groeiende vraag brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee, vooral voor bedrijven met werknemers die internationaal actief zijn. In deze bijdrage beschrijven we enkele aspecten van de Nederlandse belasting- en sociale zekerheidsregels.

Toenemende vraag naar arbeid

Het Nederlandse bedrijfsleven groeit snel en heeft behoefte aan geschoolde arbeidskrachten. De vraag naar werknemers in sectoren zoals de bouw, infrastructuur, energie, technologie, gezondheidszorg en IT blijft toenemen. Door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten zijn werkgevers bereid om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Dit creëert kansen voor internationale werknemers in Nederland.

Belastingen in Nederland

Het Nederlandse belastingstelsel kan complex zijn, maar biedt ook voordelen. Als u in Nederland werkt, moet u belasting betalen over uw inkomen. Het goede nieuws is dat Nederland belastingverdragen heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen. Voor internationale werknemers met een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, biedt Nederland extra mogelijkheden. Zo kunnen werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, in aanmerking komen voor de 30%-regeling of een onbelaste vergoeding voor de extra kosten van het verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Een tijdige planning is daarbij nodig.

Sociale zekerheid

Nederland heeft een uitgebreid sociaal zekerheidsstelsel dat werknemers beschermt in geval van bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid en pensioen. De Europese sociale zekerheidsverordening EG 883/2004 en de sociale zekerheidsverdragen die Nederland heeft afgesloten, bieden kansen om te voorkomen dat een werknemer dubbel sociaal verzekerd is of geen sociale zekerheidsdekking heeft. Voor werknemers die telewerken, worden gedetacheerd of gelijktijdig werkzaam zijn in meerdere (EU-)lidstaten gelden specifieke regels.

Risico’s en kansen

Het is belangrijk om de Nederlandse wetgeving te begrijpen en mogelijke risico’s te vermijden. Het inschakelen van een belastingadviseur kan u helpen om uw werknemers die internationaal actief zijn op een goede wijze te ondersteunen, zodat zowel het bedrijf als uw werknemers voldoen aan de wetgeving in de landen waar er activiteiten plaatsvinden.

Door de belasting- en sociale zekerheidsregels goed te begrijpen en tijdig advies in te winnen, kunt u optimaal inspelen op deze kansen. Indien u de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf wilt bespreken, neem dan gerust contact op met het Global Mobility Services team van Londen & Van Holland.

mr. Arthur A. Gude | Director HR-Tax | Global Mobility Services | Londen & Van Holland

Delen via

Zoeken naar: