Kennisplatform voor noord holland
Leen Wisker
OV Ijmond/Ijmond Bereikbaar Voorzitter

De IJmond: koploper Groene Energiezone

Vandaag de dag is De IJmond, met als gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, één van de vijf grote industriële clusters van Nederland. En industrie zorgt onder andere voor een hoog energieverbruik. Het energieverbruik van de bedrijven in de IJmond is jaarlijks circa 4% van het totale elektriciteitsverbruik en 2% van het gasverbruik van alle Nederlandse bedrijven. Neem vervolgens in willekeurige volgorde zaken in ogenschouw als de noodzakelijke en ook gewenste energietransitie, de dichte bevolking in de IJmond, de verkeersdruk, het woningtekort en het tekort aan technisch personeel, dan begrijpt u dat ook De IJmond aan de vooravond staat van belangrijke economische beslissingen. Voor grootstedelijke vraagstukken.

Goede besluitvorming bij zulke complexe vraagstukken, waar zoveel zaken direct van invloed zijn op elkaar, vraagt om intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en bewoners. En het is onvermijdelijk dat er daarbij compromissen gesloten moeten worden. Simpelweg omdat het niet eenvoudig is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreëren.

Als voorzitter van de IJmondiale ondernemersvereniging, de OV IJmond, blijf ik positief gestemd dat we die balans weten te vinden. Niet tegen beter weten in, maar eenvoudig omdat onder druk alles vloeibaar wordt. En de maatschappelijke druk is hoog.

De IJmond heeft als regio alles in zich om als groene energiezone tot één van de koplopers in de wereld te gaan behoren. De ideale ligging aan zee en goede verbindingen met het achterland, maken de regio tot een in economische zin zeer kansrijke regio.

Als OV IJmond hebben wij samen met Techport een manifest geschreven dat het belang onderschrijft van met name de maakindustrie en de havengebonden bedrijven voor onze regio en oproept tot intensieve samenwerking. Wij roepen in het manifest niet alleen op tot intensieve samenwerking, maar roepen ook de overheid op om het hoofd koel te houden en te werken aan dialoog. De maakindustrie met staal als aanjager is juist voor de energietransitie onmisbaar. Of ’t nu accu’s voor elektrische auto’s zijn, windmolens, de bouw of verpakkingen voor levensmiddelen, een groot deel van de samenleving is gebouwd op staal. We moeten niet wegkijken voor problemen, maar die hier in eigen regio oplossen. Na corona en verschuivende geopolitieke belangen is het des te belangrijker een eigen maakindustrie te hebben, maar dan wel groen zoals we allen willen.

Vanaf 2030 gaat de hele skyline in de IJmond veranderen. De Hoogovens verdwijnen en worden vervangen door waterstofinstallaties, waarmee afscheid wordt genomen van kolen. Dat betekent ook nieuw type werkgelegenheid en onderwijs, zowel voor de huidige verbinding met MBO-onderwijs Techport als met Technische universiteiten. We roepen de overheden op voor versnelling van de energietransitie, om kritisch te zijn, doch te werken aan vertrouwen en een gezamenlijke spirit om de grootste transitie van Nederland mogelijk te maken.

We hebben geen tijd te verliezen!

Leen Wisker
(vz OV IJmond)

Delen via

Zoeken naar: