Kennisplatform voor noord holland
Fleur de Haan
Londen & Van Holland Estate Planner

De jubelton – wat kan er nog?

Het zal u niet ontgaan zijn: de ‘jubelton’ wordt afgeschaft. In 2024 is de jubelton, ofwel de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, iets wat tot het verleden behoort. Of toch nog niet helemaal?

Wat is een jubelton?

De jubelton is een speciale verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting. Voor de schenkbelasting geldt een jaarlijkse vrijstelling voor kinderen van EUR 5.677 en voor anderen van EUR 2.274 (in 2022). Eenmalig kan een beroep worden gedaan op een verhoging van deze vrijstelling. De verhoogde vrijstelling voor de eigen woning (de jubelton) is EUR 106.671. Deze vrijstelling is onder voorwaarden van toepassing als de ontvanger het geschonken bedrag aanwendt voor een eigen woning, waaronder aankoop, aflossen van een eigenwoningschuld of verbouwing van een eigen woning. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. 

Wat gaat er veranderen en wat kunt u nog doen?

Per 2023 wordt de ‘jubelton’ verlaagd tot EUR 28.947 en per 2024 volledig afgeschaft. Maar als u in 2022 nog de jubelton schenkt, dan heeft de ontvanger nog tot 31 december 2024 de tijd om de schenking te besteden aan de eigen woning. Dat betekent dat de ontvanger nog twee jaar de tijd heeft om een eigen woning te kopen! Voorwaarde is wel dat in 2022 het bedrag van de vrijstelling (of in ieder geval een substantieel deel daarvan) daadwerkelijk aan de ontvanger is betaald. Ook moet voor 1 maart 2023 in de aangifte schenkbelasting een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning worden gedaan. 

Wat kunt u nog meer doen om een kind te helpen met een eigen woning?

Naast schenken kunt u ook een lening verstrekken aan uw kind. U kunt dat vanuit privé doen of vanuit uw BV. In 2023 wordt het excessief lenen door DGA’s van hun BV fiscaal aan banden gelegd. Als de schuld van de DGA aan zijn BV hoger is dan EUR 700.000 aan het eind van het kalenderjaar, dan wordt dit voor het meerdere als een dividenduitkering belast. Deze regel geldt echter niet voor eigenwoningleningen aan de DGA zelf of aan zijn kinderen. Wel moet voor nieuwe leningen vanaf 1 januari 2023 een recht van hypotheek ten behoeve van de BV worden gevestigd.

Delen via

Zoeken naar: