Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Dé oplossing voor de arbeidsmarkt

Grote personeelstekorten in zorg, techniek en onderwijs én ICT niet te vergeten. Dan is er ook nog de enorme toename van activiteiten in de bouw en de energietransitie met de bijbehorende personeelsvraag. De logistieke sector groeit uit zijn jasje en schreeuwt om mensen. Zo maar een paar personele vraagstukken op macroniveau die de arbeidsmarkt flink bezighouden op dit moment.

Ik loop al even rond in het werkveld van vraag naar en aanbod van personeel. Deze geluiden komen met grote regelmaat terug. Je hoort dan vaak: we moeten omscholen en we hebben behoefte aan zij-instromers. Waar in deze regio of dit land behoefte aan is, is een soort logisch verstand als het om de arbeidsmarkt gaat. Niet alleen de huidige problemen op de arbeidsmarkt oplossen, maar de vragen stellen: wat hebben we nu en in de toekomst aan arbeidskrachten nodig, op welk gebied, en hoe gaan we ervoor zorgen dat we die op korte en lange termijn gaan krijgen? Eigenlijk zoals elke ondernemer een onderneming aanstuurt.

Eerder ingrijpen
De vraag om personeel in de sectoren uit de eerste alinea komt niet uit de lucht vallen. De toename van de zorgbehoefte in een sterk vergrijzende samenleving is logisch, net als de vraag naar technisch geschoold personeel in dit technologische tijdperk. De vraag naar docenten was ook niet echt een verrassing, net als de behoefte aan bouwvakkers voor de bouw van die grote hoeveelheden woningen. Tien jaar geleden wisten we dit allemaal al, maar we hebben niet goed genoeg ingegrepen om aan de (toen) toekomstige vraag naar arbeid te kunnen voldoen. Te druk met het hier en nu om ervoor te zorgen dat je de vraag van later voor bent. Hierdoor worden al dit soort problemen urgent én belangrijk, zoals Covey, al heel lang geleden, zei.

Toekomstige mismatch voorkomen
De oplossing is even simpel als moeilijk. We moeten, naast het verhelpen van de huidige mismatch, werken aan het voorkomen van een toekomstige mismatch. Hoewel we andere regio’s en zelfs landen om ons heen nodig hebben op deze arbeidsmarkt, lijkt het mij goed om in Noord-Holland-Noord te beginnen. Laten we inventariseren wat wij nodig hebben over vijf en tien jaar in aantallen en niveau, en daar oplossingen voor bedenken. We kunnen inschatten wie uitstroomt, doorstroomt, wegstroomt en instroomt. Dus weten we hoeveel we moeten scholen, bijscholen, herscholen en omscholen. Dit vereist een samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en werknemers, (voor) nu en in de toekomst.

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: