Kennisplatform voor noord holland
Maxim Boschman
Londen & Van Holland Senior Tax Advisor

De werkkostenregeling: laat geen kansen liggen

Alles dat u als werkgever aan uw werknemers geeft, kwalificeert in principe als loon. Betekent dit dat er loonheffingen verschuldigd zijn over de verstrekte laptops die nodig zijn om het werk uit te voeren? Over de beroepsopleiding die uw werknemer volgt? Over het gedeclareerde treinkaartje voor een zakelijke reis? De thuiswerkvergoeding? Of zelfs over het verstrekte wc-papier op de wc’s van het bedrijfspand?!

Gelukkig is het antwoord op al deze vragen in de meeste gevallen ‘nee’ en dat hebben we te danken aan de werkkostenregeling (‘WKR’). De WKR maakt het mogelijk om bepaalde zaken belastingvrij te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen aan werknemers.

De regeling
Met toepassing van de WKR kan je er als werkgever voor kiezen om bepaalde looncomponenten aan te wijzen als eindheffingsloon, met als resultaat dat de werknemer het netto mag ontvangen zonder er belasting over te betalen. Of dit voor u als werkgever ook belastingvrij kan, hangt af van een aantal factoren. Zo zijn er in de wet gedefinieerde gerichte vrijstellingen die onder strikte voorwaarden zijn vrijgesteld van loonbelasting. Voor andere zaken geldt dat het werknemersvoordeel fictief gewaardeerd mag worden op nihil, eveneens mits aan strikte voorwaarden is voldaan. Voor alle overige zaken is er een restcategorie: de vrije ruimte (in 2022: 1,7% van de loonsom tot €400.000 en 1,18% over de loonsom daarboven). Let op: als de vrije ruimte verbruikt is, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd over het meerdere.

Kansen voor het nieuwe (thuis)werken
In de huidige arbeidsmarkt zijn secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker. Bovendien brengt ‘het nieuwe (thuis)werken’ nieuwe beloningsmethoden met zich mee, zoals de inrichting van een thuiswerkplek of een thuiswerkvergoeding. De WKR maakt het mogelijk om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden die door het netto karakter extra voordelig zijn voor werknemers, terwijl het werkgevers niets extra kost (en in sommige gevallen zelfs geld bespaart). Het loont dus om te onderzoeken welke gerichte vrijstellingen, zoals een thuiswerkvergoeding, of nihil waarderingen u kunt benutten én hoe u het gebruik van de vrije ruimte kunt optimaliseren.

De WKR is een complexe en omvangrijke regeling vol voorwaarden en uitzonderingen, maar kan met het juiste maatwerk ook veel kansen bieden voor zowel werkgever als werknemer. De loonheffingenexperts van Londen & Van Holland gaan hierover graag met u in gesprek.

Maxim Boschman
Senior Tax Advisor, Loonbelastingspecialist bij Londen & Van Holland registeraccountants en belastingadviseurs

Delen via

Zoeken naar: