Kennisplatform voor noord holland
Pauline Westendorp
platform 02025

Deelnemen in een erotisch centrum? 

Participeren betekent deelnemen. Participatieladders laten verschillende treden zien. De hoogste trede is mede-eigendom. Economisch én procesmatig: een gemeenschap heeft van de idee- tot de beheerfase zeggenschap en eigenaarschap. 

Bij de voorgenomen verhuizing van sekswerkers uit de binnenstad van Amsterdam wordt gerept van een participatietraject voor alle betrokkenen: ‘Besluitvorming over de locatie vindt plaats, daarna kunnen bewoners reageren op de plannen. Vervolgens vindt met alle betrokkenen een participatietraject plaats over inpassing van het centrum op de locatie’, 

De laagste trede. Hoeveel eigenaarschap voor wie? Dat een marktpartij de uitgekozen grond in erfpacht krijgt, biedt geen zicht op participatie van sekswerkers of buurtgenoten. Het hele proces lijkt van politiek naar op winst gericht te gaan. Geen gezamenlijk doel van bewoners, bedrijven en overheid te vinden.

Waarom dit erotische voorbeeld? 

Een Amsterdamse universiteit vraagt de beweging 02025 te presenteren hoe het ons lukt om mensen mee te krijgen in het doel ‘Amsterdam koploper schone energie’. Daar is een eenvoudig antwoord op: we hebben een gemeenschappelijk doel van bewoners, bedrijven en overheid. Iedereen die meebouwt, doet mee. Maximaal eigenaarschap. Wij betrekken niemand. We bieden handelingsperspectief om energie te besparen, op te wekken of op te slaan. We zijn geen overheid met een politiek doel, geen bedrijf met winstdoel en geen bewoner met een ander doel dan schone energie. We zitten midden tussen bewoners, bedrijven en overheid in. Waar we aan werken: elk pand en vervoermiddel op schone energie. Omdat we weten dat de situatie kritiek is. En omdat we een kans ruiken voor een prachtige operatie. 

Als gemeenschappen zoals de NDSM-werf, het Arena-terrein, WG-terrein, Zuidas, De Hallen, Foodhallen, Verenigingen van Eigenaren, huurdersorganisaties, sportterreinen en opleidingscentra gezamenlijk eigenaarschap ontwikkelen op een zo slim mogelijk gekozen gebiedsgrootte om energie op te wekken, op te slaan en te besparen.

We leren samen hoe. We juichen als iemand de eindstreep haalt en aardgasvrij wordt. Door een paar jaar ons andere doel van achtertuin, politiek of winst los te laten, realiseren we de Operatie Samen. Eén groot gebied op schone energie, met participatie van iedereen die wil! Dat is ons wenkend perspectief. En oh ja, het levert ons een vaste lage prijs voor energie op en schone lucht. 

En als dat erotisch centrum ook energie wil opwekken, nemen we graag deel! Het oudste -en nu ook legale- beroep van de wereld biedt kansen genoeg voor een nieuwe manier van samenwerking. Door deel te nemen in een oplossing vanuit ons midden. 

Delen via

Zoeken naar: