Kennisplatform voor noord holland
Spiritueel Wel Zijn Centrum Amara
Amara Spiritualiteit

Door Bewust Zijn de creatieve kracht in jezelf ontdekken

Geschiedenis

Spiritueel Wel Zijn Centrum Amara valt onder Stichting De Zuivere Bron welke met het doel om het bevorderen van welzijn van mensen is opgericht. In eerste instantie richtte de Stichting zich op ernstig zieke personen en hun naasten om hen even uit het ziekteproces te halen en een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Geconstateerd werd dat geest en lichaam nauw met elkaar verbonden zijn en dat geestelijke issues lichamelijke ongenoegen kunnen veroorzaken en geestelijke issues. Deze bewustwording heeft ertoe geleid dat de Stichting kortgeleden het doel heeft aangepast. In plaats van reeds zieke mensen bij te staan (waar al heel veel andere instellingen voor zijn opgericht) gaat de stichting zich nu focussen op het informeren, helpen en bijstaan in de bewustwording van mensen, zodat lichamelijke en/of geestelijke problemen geminimaliseerd c.q. wellicht voorkomen kunnen worden.

Wel Zijn door bewustwording

Door bewust te zijn van jezelf, je werkkeuze, je werkhouding, je irritaties, je angsten, e.d., krijg je meer rust en ben je duidelijker voor je omgeving. Het Wel Zijn wordt verbeterd en je gaat meer in je eigen ‘creatieve’ kracht staan. Creëren vanuit het hart voor hetgeen je doet in plaats van creëren uit een behoefte naar een ‘niet bewust’ verlangen. Beide hebben uitwerking op de persoon alsook op het eindresultaat. De ene produceert uit liefde en de ander uit pijn en/of angst.

Transformatie

Het gehele centrum heeft door gebruik van vele kleuren een innerlijke transformatie ondergaan. Een transformatie van een oud schoolgebouw welke symbool staat voor de transformatie van eenieder die van ‘zichzelf bewust’ wordt. Een ‘Bewust Zijn’ welk effect zal hebben op de werkomgeving en samenleving.  

Doelgroep

In Amara zijn ruimten beschikbaar voor bedrijven, voor personen welke niet op kantoor en/of thuis kunnen werken en voor iedereen die kennis, kunde of passie wil delen. Ook is er ruimte voor verjaardagen, feestjes, muziek of om alleen even te praten of samen te zijn.

Ruimten en voorzieningen

Het centrum heeft 21 verhuurbare ruimten welke per dagdeel verhuurd worden. Een ruime beschikbare capaciteit en diversiteit om aan vele verschillende wensen te voldoen. In de kantine zijn koffie, thee en eten verkrijgbaar.

Ideeën en contact

Daar Amara geschikt is voor velerlei activiteiten, lessen, workshops, optreden, etc. zijn alle ideeën van harte welkom. Het centrum wordt gevormd door hetgeen wij willen delen en ontvangen. Wil je meer informatie kijk dan op: www.amarahoorn.nl.

Delen via

Zoeken naar: