Kennisplatform voor noord holland
Niels Sijpheer
Sijpheer Energie Aanjager van een toekomstbestendige energievoorziening | Expert energietransitie en duurzame energie | Ondernemer | Docent

Duurzame superspreader

Om afspraken na te komen die zijn gemaakt over ons klimaat in Parijs, zullen we elkaar snel en massaal moeten besmetten met een duurzaam energievirus. Daarbij helpen zogenaamde superspreaders. In deze column maak je kennis met een aantal van deze duurzame superspreaders. Als eerste: De Energieprestatievergoeding. Deze duurzame superspreader is interessant voor woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars en installateurs.

Sinds 2016 kunnen verhuurders van energieneutrale woningen een vergoeding vragen aan huurders, de zogenaamde Energieprestatievergoeding, ofwel EPV. Wetgeving die dit mogelijk maakt richt zich op renovaties en nieuwbouw. Bij renovatie is het bedrag dat bewoners na de ingreep betalen aan EPV ongeveer gelijk aan de energierekening die ze vóór de ingreep betaalden. Na renovatie hebben ze gemiddeld genomen geen energierekening meer; de woning wekt immers alle energie zelf duurzaam op. Hierdoor blijven de woonlasten na renovatie ongeveer gelijk. Bij nieuwbouwwoningen gaat dit ook op wanneer je de vergelijking maakt met standaard bouwbesluitkwaliteit.

Een EPV-woning voldoet aan een aantal eisen, kort gezegd: een lage warmtevraag en een volledige duurzame energievoorziening. Daarnaast is bij een EPV-woning extra aandacht besteed aan oplevering en metingen waaruit blijkt dat zowel op papier als in het gebruik, geleverde prestaties voldoen aan de gestelde eisen. Jaarlijks wordt de huurder over de geleverde prestaties van de woning geïnformeerd en vragen verhuurders aan bouwers veelal prestatiegaranties.  

Mutatie
Vereniging De Stroomversnelling schat in dat er momenteel bij 10.600 corporatiewoningen EPV wordt gevraagd. (Bron: Nul-op-de-Meter marktmonitor 2020).
Het aantal EPV-woningen groeit steeds sneller (R-factor = ca. 1,5). Inmiddels is de wet en regelgeving rondom de EPV geëvalueerd en wordt er gewerkt aan een ‘mutatie’. Het doel hiervan is om met deze ‘mutant’ (EPV 2.0) de besmettingsgraad flink te verhogen. Dit komt neer op wet- en regelgeving vereenvoudigen en toegankelijker maken zonder afbreuk te doen aan het ambitieniveau dat de huidige EPV nastreeft.

De verwachting is dat in 2022 de EPV 2.0 van kracht wordt die de huidige overbruggingsregeling gaat vervangen en toepassing van de EPV gaat verhogen; een mutant die gaat zorgen voor een flinke toename van de R-factor. Op naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Meer weten? Op de website van de RVO is veel informatie te vinden.

Niels Sijpheer
Sijpheer Energie

Delen via

Zoeken naar: