Kennisplatform voor noord holland
J.R. Heldring
HJ Notariaat Notariaat

Echtscheiding? Testament maken!

Tim en Manon zijn gescheiden. Wel hebben ze afgesproken gezamenlijk het gezag over de kinderen te houden. De kinderen verblijven bij Manon. Tim heeft een omgangsregeling met de kinderen op vastgestelde tijden. De verhouding tussen de ex-echtelieden is gespannen. Ze gunnen elkaar weinig: al helemaal niets als een van hen beiden komt te overlijden. Wat moeten ze regelen? Een testament!

Wat kunnen Tim en Manon in een testament regelen? Beiden zullen ze willen dat de kinderen als erfgenamen optreden. Dat is wettelijk al zo geregeld. Maar wat gebeurt er als daarna een van de kinderen overlijdt? Dan erft naast het andere kind ook de ex-echtgeno(o)t(e)! En dat zal nooit de bedoeling zijn. Dit is te voorkomen door middel van het opstellen van een tweetrapsmaking in het testament: de ex-echtelieden zullen in het testament bepalen dat wat de kinderen van hen verkrijgen, na het overlijden van dat betreffende kind zal toekomen aan een door hen aan te wijzen derde, bijvoorbeeld het andere kind, of overige familieleden. Daarmee wordt voorkomen dat er iets bij de ex-echtgeno(o)t(e) terechtkomt.

Voogdij
Aangezien de ex-echtelieden gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen verkrijgen, zal bij overlijden van een van hen de laatstlevende automatisch het ouderlijk gezag verkrijgen. Het regelen van de voogdij, waarbij een ander dan de laatstlevende ouder tot voogd wordt benoemd, heeft derhalve dan ook geen zin. Wel natuurlijk voor de situatie dat de laatstlevende van hen beiden overlijdt. Dan moet er in het testament wel een voogdijregeling worden getroffen.

Bewind
Om te voorkomen dat na het overlijden van de ene ouder de andere als gezagdragende ouder van de minderjarige kinderen aan de erfenis komt, dient in het testament een bewindvoerder aangesteld te worden. Deze bewindvoerder beheert de erfenis uitsluitend in het belang van de minderjarige kinderen, tot het moment dat ze meerderjarig worden (bij de 18-jarige leeftijd). Overigens is het verstandig om de bewindvoeringsperiode te verlengen tot bijvoorbeeld de 21-jarige leeftijd.

Onttrekking ouderlijk vruchtgenot
In de wet staat geregeld dat de ouder het recht toekomt de vruchten (denk aan rente) te genieten van het vermogen van de minderjarige kinderen. Dit is alleen maar te voorkomen door in het testament de ex-echtgeno(o)t(e) uit te sluiten van het ouderlijk vruchtgenot. In dat geval komen de vruchten toe aan de minderjarige kinderen.

Executele
Het is aan te raden een executeur te benoemen: dit voorkomt veel extra werkzaamheden bij de rechter en bemoeienis van uw ex-partner. Heeft u vragen over het opstellen van een testament, neemt u dan contact op met een van de notarissen van HJ Notariaat in Castricum voor het maken van een vrijblijvende afspraak. U bent van harte welkom!

Mr C.S. Jankipersad en mr J.R. Heldring
HJ Notariaat

Delen via

Zoeken naar: