Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Economisch klimaat

Over een aantal maanden zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat lijkt soms een ver-van-je-bed-show, maar de Provincie is wel degelijk erg belangrijk voor het economische klimaat in de regio. Denk bijvoorbeeld aan energie, infrastructuur, woningbouw en de arbeidsmarkt. Als ondernemer zijn dit belangrijke thema’s en tegelijkertijd zaken waar in de afgelopen periode de resultaten van het huidige provinciaal bestuur te wensen overlieten. Kortom, het is tijd voor een verlanglijst vanuit het bedrijfsleven. Wat kan én moet beter.

Samen met gemeenten draagt de Provincie een verantwoordelijkheid voor het mogelijk maken van een veerkrachtige regionale economie. Denk hierbij aan het stimuleren van reeds bestaande samenwerkingsverbanden als Seed Valley, TechValley, Greenport of IT=Alkmaar. Daarnaast moeten er stappen worden gezet in het realiseren van gebiedsplannen en moet het extern salderen van stikstofruimte mogelijk worden gemaakt, zodat vaart komt in de investeringen die ondernemers willen doen in duurzaamheid.

Energie

Op het thema energie moet hard gewerkt worden aan de energietransitie, maar ook aan de energiecongestie. Voor het realiseren van de doelstelling om alle bedrijventerreinen in 2040 energieneutraal te maken moet de herstructurering en de verduurzaming van deze terreinen voorop staan. De energiecongestie heeft een hoge prioriteit, omdat het op dit moment veel bedrijven in de weg zit bij uitbreiding of (her)vestiging binnen de regio.

De komende jaren neemt de bevolking en bedrijvigheid in onze regio nog flink toe, en daarmee ook de mobiliteit en transport. De bereikbaarheid en kwaliteit van de infrastructuur zijn medebepalend voor de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven. Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden is naast een goede wegeninfrastructuur voor auto- en (snel)fietsverkeer, ook een goede ov-verbinding nodig.

Woningen

De bouw van woningen, van 60.000 woningen tot 2040 in onze regio, is essentieel voor het bieden van woonruimte aan de bewoners in de regio, maar ook voor de ontwikkeling van de regionale bedrijvigheid. De ontwikkelingen van nieuwe woningen mag niet ten koste gaan van de beschikbare plekken op bedrijventerreinen. Wel is er meer ruimte om wonen en werken meer met elkaar te combineren. Zorg voor de woningen en betrek het bedrijfsleven bij het formuleren van een omgevingsvisie.

Arbeidsmarkt

Op het gebied van de arbeidsmarkt is de rol van de Provincie beperkt, maar zij kan wel stimuleren dat binnen een krappe arbeidsmarkt de juiste keuzes worden gemaakt om de beschikbare arbeidskrachten zo goed mogelijk in te zetten.

Kortom: de Provincie heeft genoeg te doen op het gebied van bovenstaande thema’s en doet er goed aan om vooral op te trekken met het georganiseerde bedrijfsleven, zoals VNO-NCW, Economisch Forum en de regionale bedrijvenkoepels.

Delen via

Zoeken naar: