Kennisplatform voor noord holland
Leen Wisker
OV Ijmond/Ijmond Bereikbaar Voorzitter

Eén agenda voor de Noordzeekanaalcorridor

Samen met luchthaven Schiphol en de zakelijke dienstverlening op de Zuidas, is de Noordzeekanaalcorridor dé economische motor van de Metropoolregio Amsterdam. Deze corridor is één van Europa’s belangrijkste logistieke knooppunten, waartoe ook de IJmondregio behoort. De IJmondregio herbergt belangrijke economische clusters, zoals de visserij, offshore wind op zee, ferry- en cruisevaart en de maakindustrie.

De uitdagingen voor de IJmond, als onderdeel van het Noordzeekanaalgebied, zijn per definitie gemeentegrensoverschrijdend én regionaal van karakter. De IJmondregio kan niet los gezien worden van de rest van de Noordzeekanaalcorridor. Het Noordzeekanaalgebied als geheel is de ruggengraat van onze economische regio.

Maatschappelijke druk
Maar in de Noordzeekanaalcorridor is sprake van spanning. Boven bijna alle bedrijventerreinen liggen ‘plannenwolken’: intensieve woningbouwplannen waardoor het bedrijfsleven onder druk komt te staan. Denk aan masterplannen over de Achtersluispolder, het Hembrugterrein, het Hamerkwartier, de Coen- en Vlothaven. Er zijn plannen om daar zo’n 30.000 woningen te bouwen. In de IJmond doen we daar met de Spoorzone niet voor onder, met plannen voor zo’n 10.000 woningen. Wij hebben als OV IJmond begrip voor de maatschappelijke druk die individuele gemeenteraden en wethouders voelen om gehoor te geven aan de roep om nieuwe woningen: die druk is hoog.

Geen échte oplossingen
Waar ons punt van zorg zit, is dat in alle masterplannen geen échte oplossingen worden aangedragen voor de aanwezige bedrijven, of bedrijven die zich daar in de toekomst zouden willen vestigen. Noch financieel, noch qua alternatieve vestigingslocaties. Dat is pijnlijk. De gemeenten wijzen naar elkaar voor de oplossing. Dat kán en mág nooit de bedoeling zijn. Is de lokale en regionale politiek er niet om vanuit gezamenlijkheid maatschappelijke opgaven op te lossen en over de schutting héén te kijken?

Sterk netwerk
De vraag is hoe onze lokale politieke bestuurders in de nieuwe bestuursperiode omgaan met deze forse maatschappelijke opgaven. Welke accenten gaan de gemeenteraden leggen? Waar ketens van bedrijven elkaar versterken – en onderwijs, overheid en bedrijfsleven in triple helix verband samenwerken – kan nieuwe kracht ontstaan, ook in onze regio. Allen hebben we baat bij een groot, divers en sterk netwerk van bedrijven uit de clusters die deze Noordzeekanaalregio kenmerken. Onze regionale thema’s zijn niet meer gemeentelijk op te lossen. Naast het verstevigen van de regionale samenwerking gaat het ook om doorzettingsmacht op regionaal niveau. Het bedrijfsleven moet zich verenigen op de schaal van het Noordzeekanaalgebied. Dat is in ons aller belang, nu en in de toekomst.

Vanuit een gezamenlijke focus moeten we tot één gedragen en goed gecoördineerde agenda komen, als leidraad voor een geolied en goed gecoördineerd (bestuurlijk) handelen in de Noordzeekanaalcorridor!

Leen Wisker
Voorzitter OV IJmond

Delen via

Zoeken naar: