Kennisplatform voor noord holland
Nanneke Wijnbeld
Notariskantoor Wijnbeld Notariële diensten voor particuliere en zakelijke klanten

Een bijzondere volmacht

Met een volmacht kan iemand aangewezen worden die voor de volmachtgever mag handelen, ook als deze niet (meer) in staat is om zelf te handelen.

Dat kan tijdelijk zijn, denk aan een opname in het ziekenhuis. Of blijvend. Bijvoorbeeld bij dementie. Het is dan goed om van te voren geregeld te hebben wie zaken mag regelen. Als er niemand is aangewezen, dan gaat de rechter iemand aanwijzen die mag handelen: een bewindvoerder, een curator of een mentor.

Wat kan worden geregeld
In een levenstestament kunnen medische verklaringen opgenomen worden. Bijvoorbeeld een euthanasieverklaring, een niet-behandelverklaring of een levenswensverklaring. De gevolmachtigde kan de vastgelegde wensen onder de aandacht van een arts brengen.

Meer zakelijk is het deel van de volmacht, waarmee iemand aangewezen wordt om namens de gevolmachtigde te mogen handelen. Bijvoorbeeld als een huis verkocht moet worden en de partner is dement. Dan kan hij niet meewerken aan de levering van het huis. De gevolmachtigde van de partner – bijvoorbeeld de echtgenote of een kind – kan dan het huis verkopen. Als dat niet geregeld is, dan moet aan de rechter gevraagd worden om een bewindvoerder te benoemen. Dat kan geregeld worden.

Maar is er eenmaal een bewindvoerder, dan moet ook voor andere uitgaven weer toestemming gevraagd worden aan de rechter. Ook is er dan de verplichting om elk jaar rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter. Tenslotte is het belangrijk om te weten dat een bewindvoerder geen geld mag wegschenken, ook niet aan de eigen kinderen of kleinkinderen. Het is immers de taak van de bewindvoerder om op de centjes te passen en niet om ze weg te schenken.

Maar soms wil je dat juist wel. Daarvoor kunnen aanwijzingen gegeven worden in het levenstestament.

Hoe kom ik aan een levenstestament
Het opstellen van een levenstestament gaat bij voorkeur bij de notaris. De notaris legt wensen vast in een akte. Belangrijk is dat de notaris controleert of in de akte staat wat de volmachtgever wil én dat deze wilsbekwaam is. Dan is er achteraf nooit twijfel of de akte wel geldig is.

Register
Het levenstestament wordt vermeld in het Centraal Levenstestamenten Register. Daar kan altijd gecontroleerd worden of de volmacht nog bestaat, of dat de volmacht misschien toch is ingetrokken. Want dan mag de volmacht niet meer gebruikt worden.

Nanneke Wijnbeld
Notariskantoor Wijnbeld

Delen via

Zoeken naar: