Kennisplatform voor noord holland
Haije Wind
Van der Meij Advocaten verzekeringsrecht

Een hoop gedoe

En, nog gedoe gehad met het beheren van uw VVE? Ongetwijfeld. Je hebt als appartementseigenaar echt zo maar wat.

Zoals een cliënt van mij twee jaar geleden. Die had al in 2017 toestemming gevraagd én gekregen voor de realisatie van een dakterras. Hij had daarover met de VVE keurige schriftelijke afspraken gemaakt, die hij ook was nagekomen. Maar deze verkregen toestemming werd in januari 2019 voor het grootste gedeelte weer ingetrokken door het bestuur van de VVE, na klachten van andere leden. Dit kan eigenlijk niet. Er was door het betrokken lid in dat terras al een bedrag van € 7.000 geïnvesteerd. Sloop zou natuurlijk ook weer de nodige kosten met zich meebrengen. En daarvoor was ook geen enkele compensatie voorgesteld.

Wettelijke norm

Waar ons lid bovendien kon aantonen dat hij zich aan alle eerdere afspraken met het bestuur had gehouden, was het voor ons wel duidelijk dat dit nieuwe besluit waar het bestuur mee op de proppen kwam, wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid niet in stand zou kunnen blijven (de wettelijke norm). Op die grond kan een gedupeerd lid van een VVE een besluit binnen een maand daarna voor vernietiging voordragen aan de rechtbank.

Bezwaar

Toen bleken bovendien twee van de drie bezwaarmakers van het terrasgebruik niet eens zelf lid te zijn van de betreffende VVE, maar alleen huurder te zijn van een appartement. Zij hadden particuliere verhuurders die deze bezwaren slechts konden doorgeven, maar niet uit eigen belang ook werkelijk zelf bezwaren ondervonden. Ook dat is van belang, aangezien het een besluit betreft van het bestuur van de VVE waarbij derden-belanghebbenden, zoals huurders, formeel geen enkele stem hebben.

Niettemin hadden deze huurders zelf nota bene zelfs tegenverzoeken ingediend in dezelfde procedure bij de rechtbank, maar dat kan alleen gedaan worden door het bestuur van de VVE zelf.

Niet-ontvankelijk

Deze tegenverzoeken werden dan ook kort en bondig door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard, terwijl het verzoek tot nietigverklaring van het gewraakte besluit (tot intrekking van de eerder gegeven toestemming tot het realiseren en gebruiken van het dakterras) door de rechtbank werd toegewezen. Een hoop gedoe dus, terwijl het uiteindelijke resultaat van deze procedure na kennisgeving aan alle relevante feiten en omstandigheden niet echt moeilijk in te schatten was.

Ook hier geldt dus duidelijk: bezint eer ge met iets begint!

Haije Wind
Advocaat bij Van der Meij Advocaten, Amsterdam

Delen via

Zoeken naar: