Kennisplatform voor noord holland
Jasper Hagers
Fennek Advocaten Advocatuur

Een rechtszaak in coronatijd?

Als advocaat procesrecht sta ik veel ondernemers bij. Ondernemers willen natuurlijk ondernemen en niet procederen. Veel van de geschillen vinden hun oorsprong in het niet goed op papier zetten van afspraken. Bijvoorbeeld omdat partijen elkaar al jaren kennen en nu eenmaal afspraken maken op basis van vertrouwen, ofwel omdat partijen verschillen van mening wat nu precies is afgesproken.

Juist in onvoorziene omstandigheden zoals de Coronacrisis ontstaan dan wrijvingen: wat is er nu wel en niet afgesproken. Op welke wijzen kunt u dan snel uw recht halen?

Beslag leggen

Het leggen van beslag kan een effectief middel zijn om snel tot een oplossing te komen. Conservatoir beslag is een bezwarend beslag en kan (bijvoorbeeld) op de betaalrekening van uw leverancier/tegenpartij. Dat begint met een verzoekschrift aan de rechtbank, waarin moet worden gemotiveerd welke vordering u heeft, welk bewijsmiddel u daarvoor heeft en waarom het beslag gelegd moet worden. Uw tegenpartij wordt veelal niet gehoord. Pas na het leggen van beslag, kan een kort geding worden opgestart ter opheffing van het beslag. Vaak komt het zover niet en vinden partijen een oplossing.

Rechtszaak voeren

Na conservatoir beslag zal u een procedure moeten voeren, anders komt het beslag te vervallen. De beslagrechter heeft namelijk alleen beoordeeld of u beslag mag leggen. Dat kan door het voeren van een kort geding. Groot voordeel van een kort geding is dat het (erg) snel is: binnen een maand kan een uitspraak worden verkregen. Er is dan wel een spoedeisend belang vereist. Nadeel is dat u in een kort geding geen definitief oordeel krijgt.
Sommige zaken lenen zich niet goed voor een kort geding. Dat kan dan wel in een bodemprocedure. Hiervan is het voordeel dat u alle gelegenheid krijgt om de standpunten aan te voeren, te onderbouwen, toe te lichten en bewijs te verstrekken (bijvoorbeeld ook door het horen van getuigen). Nadeel is dat het bij een bodemprocedure lang kan duren voordat er een einduitspraak is.

Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en overige vragen die met het voeren van een rechtszaak te maken hebben, kunt u mij bellen of mailen: 020-2998797, jh@fennekadvocaten.nl.

Jasper Hagers
Advocaat bij Fennek Advocaten

Delen via

Zoeken naar: