Kennisplatform voor noord holland
Pauline Westendorp
platform 02025

Eerlijk klimaat

Energierekening, brand, oorlogskas, de afhankelijkheid van fossiele regimes. De ellende rijst de pan uit. Het komt goed, houdt een verdwaasde grootmoeder haar kleinzoon voor. Maakt de Amerikaanse overheid niet ruim 350 miljard euro vrij om, net als de rest van de wereld, minimaal dertig procent CO2 te besparen voor 2030? De mensen zullen het vertrouwde klimaat weer terugkrijgen!

Helaas. Nee, oma. Het is hopeloos.

En toch. Er gloort nieuwe hoop. De koers is glashelder. 

Schoon en slim

Schone energiebronnen als zon, wind en lokale warmte. Massaal energie besparen, opslaan en zelf de prijs bepalen. Enkele koploperdorpen combineerden slim energiegebruik met een lokale mix van schone energiebronnen. Nu zijn ze vrij van fossiele macht. Wereldwijd ambiëren metropoolregio’s hetzelfde inspirerende koploperschap. We willen veilige, betaalbare, uitstootvrije en lokale energie. En eerlijk.

Eerlijk is eerlijk. Geeft een koploper inspiratie als het plaatje niet klopt? Zonnepanelen gemaakt door slaven? Panelen op een megavarkensstal? Lithium geoogst door rechteloze kinderen? Nee, breed verdedigbare interventies zijn nodig, passend binnen het morele kompas.

Samenwerken

In Friesland en de Metropoolregio Amsterdam werken mensen samen aan interventies. Duizenden verhalen van koplopers over een gebouw, terrein of dorp op schone energie worden door de gelijkwaardig samenwerkende machten vermenigvuldigd. Op welke interventies leggen deze onafhankelijke energiecommissies in de Friese en Amsterdamse regio’s de focus?

Aanvullend aan alles wat overheid, bedrijfsleven en de bewoners individueel doen, wordt aan een gezamenlijk verhaal rond structurele energiebesparing in de regio gewerkt.

Groepen van ambitieuze buurten en terreinen coachen elkaar en ook wijken met hoge energierekeningen en lage inkomens. Onder andere door samen middelen te organiseren waar de gebieden zelf zeggenschap over hebben. Zoals kennis, geld en ruimte voor ontmoeting.

Ten tweede groeit een betrouwbaar elektriciteitsnet door een combinatie van lokale opslag en slim gebruik. Door de overheid, de netwerkbedrijven en de eindgebruikers samen. Onder andere door het voorbereiden van een coöperatief windpark op land -en achter de schermen- ook op zee rond 2025.

Jongeren 

En onder leiding van jongeren komen duizenden fossielvrije koploperverhalen voor het voetlicht. En zo wordt de hoopvolle route zichtbaar. 

Zo zeggen de jongeren tegen de ouderen: het komt niet goed en toch is het goed. We doen allemaal wat we kunnen. Een gezamenlijke weg naar een nieuwe manier van leven in een nieuw klimaat.

Delen via

Zoeken naar: