Kennisplatform voor noord holland
Hans Huibers
VNO-NCW Noordwest Holland

Elke regio telt!

De afgelopen jaren was u gewend hier geregeld een column aan te treffen van Jeroen Veerman, als voorzitter van VNO-NCW Noordwest Holland. Onlangs ben ik hem opgevolgd, dus neem ik graag dit estafettestokje van hem over. Jeroen, bedankt voor alle inzet! Met een geheel vernieuwd bestuur koesteren we stevige ambities.

VNO-NCW Noordwest Holland is onderdeel van VNO-NCW West, hét ondernemersnetwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Onze kring betreft grofweg het gebied boven de Zaanstreek tot aan Texel, de regio Noord-Holland Noord. Binnen VNO-NCW moet onze regio stevig op de trom slaan. Veel aandacht gaat uit naar de Randstad, terwijl de uitdagingen voor ondernemers ook in onze regio groot zijn: huisvesting, netcongestie, bereikbaarheid, goede medewerkers vinden én vasthouden.

Toegevoegde waarde
In de politiek is er veel aandacht voor de regio’s. Iedere regio telt! De afgelopen periode hebben bijvoorbeeld Limburg, Zeeland, Twente en Noord-Nederland met succes aandacht gevraagd voor hun problemen, maar ook voor de kansen die zij bieden. Datzelfde geldt voor Noord-Holland Noord. De eerstkomende tijd zal ik in deze column hier regelmatig aandacht aan besteden. Samen met de regionale ondernemersverenigingen, die stevig zijn verankerd in hun gebied, heeft VNO-NCW een grote bovenregionale toegevoegde waarde. Wij leggen verbindingen met andere delen in het land en hebben een ijzersterke positie in Haarlem bij de Provincie, in Den Haag bij het Rijk en in Brussel bij de Europese Commissie.

Goede projectvoorstellen
Alleen als we de krachten bundelen kunnen we een vuist maken. Noord-Holland Noord heeft onlangs succesvol een Regiodeal gesloten met de Rijksoverheid. Zeventien gemeenten, drie onderwijsinstellingen en drie regionale ondernemersverenigingen kunnen een investeringsbijdrage van € 32,5 miljoen tegemoet zien als in nauwe samenwerking goede projectvoorstellen worden uitgewerkt. Daarom roep ik alle ondernemers en organisaties in de regio op: doe mee!

Hans Huibers

Voorzitter VNO-NCW Noordwest Holland

Delen via

Zoeken naar: