Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

Financiële gezondheid van werknemers: pak uw rol als werkgever op

De energieprijzen rijzen de pan uit en de inflatie is op recordhoogte. Hierdoor staat de financiële gezondheid van een groot deel van Nederland onder druk. Financiële fitheid van werknemers lijkt in eerste instantie niet iets waar een werkgever iets mee moet of moet willen, maar het tegendeel is waar.

Relevantie voor werkgevers

Financiële stress is een van de meest voorkomende vormen van stress. Werknemers nemen dit mee naar de werkvloer. Het is daardoor direct van invloed op de arbeidsproductiviteit en werkprestaties van werknemers en de sociale cohesie op de werkvloer. Bovendien kan dit kan leiden tot gezondheidsschade, ziekteverzuim en langdurige uitval. Een werknemer met schulden kost werkgevers gemiddeld duizenden euro’s per jaar vanwege de hoeveelheid ziektedagen en verminderde productiviteit. Ook zijn werknemers met financiële stress sneller vatbaar voor fraude en diefstal. Er is dan ook een rol voor werkgevers weggelegd. Tijdig optreden van de werkgever is niet alleen in het belang van de organisatie en het welzijn van werknemers, maar kan bovendien ook vallen onder de wettelijke verplichtingen die je als werkgever hebt.

Goed werkgeverschap en zorgplicht

Het informeren naar en acteren op de geestelijke gesteldheid van werknemers hoort bij goed werkgeverschap. Daarnaast heb je als werkgever een zorgplicht om te waken voor stress en gezondheidsklachten van werknemers en te reageren op negatieve signalen van werknemers op dat punt.

Rol van werkgevers

Er zijn diverse mogelijkheden om de financiële gezondheid van werknemers te behouden en te bevorderen:

– Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een vertrouwde werkomgeving.

– Probeer signalen te herkennen.

– Vergroot de bespreekbaarheid. Vaak is er schaamte rondom financiële zorgen, niemand hangt graag de vuile was buiten en praat over geld.

– Betaal – op tijd en op voorspelbare dagen – een marktconform salaris, al dan niet met een herijking in verband met de hoge inflatie.

– Verwijs (in een handboek, nieuwsbrief, reglement, intranet) naar en/of faciliteer een financiële gezondheidscheck en/of een budgetcoach of financieel adviseur.

Je hebt als werkgever baat bij financieel gezonde werknemers, zeker ten tijde van arbeidsmarktkrapte en hoog ziekteverzuim. Investeer daar dan ook in.

Patricia Neijtzell de Wilde
Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: