Kennisplatform voor noord holland
Reni Uijl
Moore MTH Vestigingsdirecteur

Fiscale konijnen uit de hoge hoed

Ieder najaar komen ze weer tevoorschijn: de fiscale eindejaarstips. Iedere ondernemer die dat wil, kan in het najaar nog fiscaal voordeel behalen door iets nog nét wel of nét niet in het kalenderjaar te doen. Fiscale wetgeving is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Daarom is het verstandig je belastingadviseur hierbij te betrekken. Of nog beter: jouw belastingadviseur benadert jou voor de te ondernemen acties.

Dit jaar verloopt op fiscaal gebied bijzonder. In de nacht van 26 op 27 oktober verschenen er ineens flink wat fiscale konijnen uit de hoge hoed. Belastingregels voor ondernemers werden – zonder enig pardon en zonder enige vorm van beleid daarachter – aangepast. Er werd niet of nauwelijks stilgestaan bij de gevolgen van deze maatregelen voor ondernemers. De begroting regeert, niet het beleid. Mijn oproep in het kader van de nieuwe regeling: laten we streven naar een fiscale omgeving die ondernemers de ruimte geeft om te gedijen en floreren. Laten we niet vergeten dat ondernemers de ruggengraat vormen van economieën over de hele wereld!

Graag geef ik hierna toch een drietal eindejaarstips, maar vergis u niet: het is echt maatwerk – dus laat u adviseren!

Anticipeer op tariefswijziging in box 2

In 2023 bent u over de eerste € 67.000 aan uitgekeerd dividend 2,4%-punt meer belasting kwijt dan in 2024. Keert u meer dividend uit, dan betaalt u in 2023 over het meerdere waarschijnlijk 6,1%-punt minder belasting dan in 2024. Heeft u een fiscale partner, dan kunt u het uitgekeerde dividend in de aangifte onderling verdelen. In dat geval geldt het dubbele van genoemde bedragen; dus samen betaalt u in 2023 tot € 134.000 2,4%-punt meer aan belasting en over het meerdere 6,1%-punt minder dan in 2024.

Excessief lenen

Het zou fiscaal zomaar eens voordeliger kunnen zijn om over de grens van het excessief lenen heen te gaan. Je hebt dan weliswaar een afrekenmoment in box 2, maar je behoudt schulden die de box 3-belasting drukken. Bovendien kan het voordeliger uitpakken qua box 2-tarief dan wanneer je in de toekomst afrekent in box 2.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Zijn uw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting (VPB)? Houd deze dan eens tegen het licht. Het tariefverschil bedraagt in 2024 immers 6,8%-punt (19% respectievelijk 25,8%) en heeft betrekking op de eerste € 200.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zichzelf het tariefopstapje benutten.

Réni Uijl

Vestigingsdirecteur en belastingadviseur Moore MTH

Delen via

Zoeken naar: