Kennisplatform voor noord holland
Thijs Pennink
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord Ontwikkeling

Goedkope oplossing wordt over het hoofd gezien

De verkiezingen komen eraan en direct daarna starten de onderhandelingen voor een nieuw kabinet en het daarbij behorende regeerakkoord. Het is de tijd van de beloften. Een spoorverbinding naar het noorden van het land en het inzetten op een nog verdere opwaardering van de verbindingen tussen Amsterdam en Almere. Het gaat hierbij om miljardeninvesteringen zonder dat er maar één blik wordt geworpen op het maatschappelijk rendement. Het lijkt er gewoon niet toe te doen. Mijn credo zou zijn: doe meer met minder geld. Dat moet toch politiek goed uit te leggen zijn.

Neem nu het voorbeeld van de regio Noord-Holland Noord: een innovatieve, ondernemende regio. De agglomeratie Alkmaar/Heerhugowaard/Langedijk (gezamenlijk de zesde agglomeratie van Nederland) en Hoorn zijn onderdeel van het Daily Urban System van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Door haar directe ligging aan de MRA en haar uitstekende verbindingen hiermee kan en wil zij deze regio ondersteunen. Dit doen we onder andere door het huisvesten van werknemers uit de MRA die daar geen kant meer op kunnen. Dit vertaalt zich naar de ambitie om in de aankomende jaren versneld 60.000 woningen te bouwen.

Op dit moment kent de MRA een tekort van 250.000 woningen. Met de inspanning van Noord-Holland Noord kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een groot maatschappelijk probleem in de MRA. De regio kan daarnaast ook ruimte bieden aan ruimtevragende economische bedrijvigheid. Dat dient ook het belang van de BV Nederland.

Extra impuls

Om deze bijdrage te kunnen leveren is het tijdig optimaliseren van de bestaande infrastructuur wel noodzakelijk. Recent uitgevoerde en toekomstige investeringen bedragen circa 180 miljoen. Er is echter meer nodig. Door de versnelde woningbouw is de verwachting dat de aankomende jaren, naast de reguliere groei van het verkeer, meer verkeersbewegingen richting de MRA zullen gaan. Zowel over het spoor als over de weg is een extra impuls nodig die de regio vooralsnog raamt op ongeveer 250 miljoen.

Een schijntje natuurlijk, als je dat plaatst naast de miljarden waarmee de politieke partijen strooien voor kostbare niet-renderende verbindingen. Het is blijkbaar niet populair om waar voor schaars geld te vragen, want ik heb nog geen politieke partij de slimme Noord-Holland Noord-varianten horen bepleiten.

Daarom organiseren we verschillende debatten met regionale vertegenwoordigers van politieke partijen. Deze kan je terugkijken op: www.NHNEXT.nl.

Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN


Delen via

Zoeken naar: