Kennisplatform voor noord holland
Herald Bouwhuis
Bouwhuis Incasso-Deurwaarder B.V. Gerechtsdeurwaarder

Goodbye 2020! Welcome 2021!

Aan het einde van dit jaar vragen we ons af hoe we het toch allemaal hebben overleefd. De wereld is totaal veranderd. Talloze sociale en zakelijke contacten zijn Zoom- en Team-contacten geworden. Er wordt een groot belang gehecht aan ieders gevoel voor discipline bij de naleving van de anderhalve meter en andere voorschriften.

Als deurwaarders bemerken we in de dagelijkse praktijk ook de nodige veranderingen. Het aanbellen aan de deur wordt afgeraden om de anderhalve meter regel na te kunnen leven waardoor het werk neerkomt op het ter plaatse, per gesloten envelop, bezorgen van de ambtelijke stukken en met een schuin oog de verhaalsmogelijkheden taxeren om na te gaan of de vervolgstappen wel zinvol zijn.

Schuldeisers

We stellen wel vast dat het voor veel schuldeisers gunstig is dat uitgaansgelegenheden dicht moeten zijn, want de particuliere klant-debiteur betaalt beter dan ooit zijn schulden af. Zeker zij die in loondienst werken – in een branche anders dan horeca, evenementen, showbizz etc. – krijgen gewoon maandelijks hun salaris en geven minder uit aan consumpties etc., waardoor er meer overblijft voor de klant-schuldeisers. Daarentegen teren bedrijven in op hun reserves en kopt het Financieel Dagblad met ‘Probleemleningen naar record! Van €76 miljard aan leningen is bij de helft sprake van betaalproblemen en bij de andere helft worden ze verwacht’. Gevreesd wordt dat in het tweede kwartaal van 2021 veel bedrijven het niet meer redden. Dat lijkt een hoop werk voor incassanten als incassobureaus, advocaten en deurwaarders, maar waar niets is verliest de keizer zijn recht.

Coördinerend schuldenregisseur

Het wordt eens temeer uitermate belangrijk dat debiteuren goed blijven communiceren met hun crediteuren en daar zien wij als deurwaarders, voor onze beroepsgroep een belangrijke taak weggelegd. Immers, als deskundig opgeleide bemiddelaars en uitvoerders in de schuldenindustrie zijn wij bij uitstek geschikt om als ‘coördinerend schuldenregisseur’ op te treden. Dit wordt in de wet verankerd als het gaat om de verdelende rol bij meerdere  loonbeslagen ten laste van een en dezelfde debiteur.

Gelet op onze uitgebreide opleiding en ervaring zijn wij als deurwaarders ook uitermate geschikt om vlot en deskundig bedrijven te adviseren bij hun eventuele schuldenproblematiek in deze tijd. We treden dan niet op als boeman maar als adviseur tussen partijen, zoals het ook gewoon ‘heurt’.

Herald Bouwhuis
Bouwhuis Incasso-DeurwaardersDelen via

Zoeken naar: