Kennisplatform voor noord holland
Pauline Westendorp
platform 02025

Graag roepen wij u nogmaals op: Word klimaatburgemeester en ook klimaatvoorzitter

Beste lezer van deze blog. We hopen dat deze blog is ingehaald door de werkelijkheid. En dat de persconferentie reeds heeft plaats gevonden. We doen geregeld een oproep aan onze hoogste bestuurder in de klimaat- en energiecrisis, de voorzitter van het bestuur van de Metropoolregio Amsterdam en tevens burgemeester van Amsterdam, om leiderschap te tonen. 

Waarom? U bent burgemeester en voorzitter van een fantastisch systeem dat al eeuwen bestaat. Ambtenaren in de stad en in de Metropoolregio Amsterdam werken aan het uitvoeren van besluiten, het innen van belasting en het handhaven van de orde. Een burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid. 

Het moge duidelijk zijn dat tijd is het klimaat- en energiebeleid met spoed uit te voeren. Duizend ambtenaren vinden dat het vastgestelde beleid te weinig prioriteit heeft. Ze willen ‘één van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld’ beschermen.

Voorzitter en burgemeester, uw ambtenaren en politici zijn leden van een eeuwenoud systeem, en zij volgen traditioneel gezien hun leider. In dit geval de burgemeester en de voorzitter van de regio. Als de leider geen prioriteit geeft aan klimaat en energie, doen de leden van het systeem, de ambtenaren en de politici, dat ook niet.

Wij vragen u: geef een maandelijkse persconferentie om acties toe te lichten, de voortgang te delen en te vieren wat gelukt is. Toon eenzelfde daadkracht als tijdens de Coronacrisis. Neem als voorbeeld de wereldwijde samenwerking rondom goedkeuren, productie en goedkeuring van een corona vaccinatie. Dat kon. Bouw energieopwekkende installaties en zorg voor personeel voor grote energiebesparingsprojecten. 

Als u het zegt, voelen meer mensen de urgentie om over te gaan op schone energie. Dan komt er meer actie. En meer schone lucht. En meer veiligheid dankzij een groeiende onafhankelijkheid van fossiele energie en de bijbehorende regimes. Als we samen successen vieren groeit ook de saamhorigheid, die we hard nodig hebben deze winter. Tenslotte: door minder aardgas te gebruiken tonen we onze solidariteit met Oekraïne.

Als tijdelijke klimaatburgemeesters van Amsterdam hielden we op 5 november jl. een eerste Amsterdamse persconferentie over de voortgang van de aanpak van de klimaat en energiecrises in onze regio. We dragen het stokje graag aan u over.

Delen via

Zoeken naar: