Kennisplatform voor noord holland
Peter Blom
Moore MTH MKB

Herstructurering van je onderneming: wat, hoe en waarom?

Je bent ondernemer en zowel je onderneming als de omgeving waarin je onderneemt, maken ontwikkelingen door. Activiteiten en resultaten nemen toe of af, fiscale omstandigheden veranderen of misschien denk je na over een exit-strategie. Dan kan het handig zijn om jouw onderneming te herstructureren. Herstructurering is een breed begrip. In principe noemen we alle aanpassingen in de juridische structuur van een onderneming, een herstructurering. Hierna volgen enkele instrumenten waar je aan kunt denken.

Eenmanszaak inbrengen in een bv

Vaak begin je een onderneming door deze als eenmanszaak in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je onderneming groeit, kunnen naast de winsten ook de aansprakelijkheidsrisico’s toenemen. Om jouw privévermogen uit de risicosfeer van de onderneming te halen kun je de eenmanszaak inbrengen in een besloten vennootschap (bv). Afhankelijk van de omvang van de winsten, kan dat ook nog eens fiscaal aantrekkelijk zijn omdat de resultaten van de bv anders worden belast. Vaak wordt er niet één, maar worden er direct meerdere bv’s opgericht; een werk-bv en een bv voor het houden van de aandelen in de werk-bv.

Fusie of splitsing van een bv

Doordat jouw onderneming ontwikkelingen doormaakt, zoals het starten van nieuwe activiteiten, het beëindigen van activiteiten of een overname, kan het zijn dat de structuur niet meer aansluit bij de huidige of toekomstige omstandigheden. Kort gezegd bestaat de structuur misschien uit te weinig of te veel bv’s. Een juridische fusie of splitsing kan hier uitkomst bieden. Het zijn makkelijke manieren om de structuur aan te passen omdat overeenkomsten en vergunningen veelal van rechtswege overgaan en niet opnieuw aangegaan of aangevraagd hoeven te worden.

Liquidatie van een bv

Een bv in de structuur die geen doel (meer) dient, kan geliquideerd worden. Liquidatie is niet hetzelfde als een faillissement (daar bestaat wel eens misverstand over bij ondernemers). Het is simpelweg het opheffen van een bv die je niet meer gebruikt, maar die wel kosten meebrengt om het in stand te houden. Afhankelijk van de omstandigheden (heeft de bv nog bezittingen of baten) kan de bv met een standaard of vereenvoudigde procedure worden opgeheven.

En nu? Neem contact op!

Bij alle beschreven instrumenten om te herstructureren komen verschillende juridische, fiscale en administratieve aspecten kijken. Bovendien gelden er, afhankelijk van de gekozen oplossing, verschillende wettelijke termijnen en formaliteiten waaraan moet worden voldaan. Het team van Moore MTH helpt je graag verder om tijdig de juiste stappen te zetten en tot de voor jou optimale structuur te komen.

Peter Blom/Moore MTH

Delen via

Zoeken naar: