Kennisplatform voor noord holland
Pauline Westendorp
platform 02025

Het bouwen van een energiewinnend net

De BV is uit. De coöperatie is in. We organiseren ons opnieuw, vanuit een groot gezamenlijk belang: de broeikas die zich om de aarde gevormd heeft te verkleinen, veroorzaakt door het verbranden van fossiele energie. De doorbraak in Nederland naar echt schone energie komt vanuit de zee: de nationale samenwerking rondom coöperatieve windparken op zee, waar we ook waarde in bredere zin meenemen.

Individuele belangen gaan ons land niet leiden de komende jaren. Grote oliemaatschappijen die voor winstmaximalisatie gaan, de antikernenergie-beweging die op zijn strepen blijft staan in een gezamenlijke klimaatdemonstratie, of bestuurders die eigen politieke winst laten voorgaan boven het algemene belang. 

Nieuw leiderschap komt van een samenwerkende, open, vrolijke beweging. Met leden die een open gesprek niet schuwen. Elk mens is welkom: wapens en petten bij de deur. 

Gezamenlijk doel

Het doel dat de baas is, staat voorop. In het netwerk 02025 is dat Een Energiewinnend Net, waarmee we koploper schone energie zijn in 2025. Financiële of politieke winst of ‘een ander ideëel doel’ staan niet voorop. 

Wat is er mis met winst voor een oliebedrijf? Of met een maatschappelijke organisatie die bepaalt wie er wel of niet meeloopt in een demonstratie? Of met een politicus die goed scoort ten koste van het doel? Het leidt niet tot een gezamenlijke oplossing van een complex vraagstuk. 

Een gemeenschap die zich gevormd heeft rond een doel en waarden, loopt geen risico op politiek gezichtsverlies: we vertrouwen de mens. We hoeven geen grote winst te maken. En we staan open voor iedereen die meewerkt aan het bereiken van ons gezamenlijke doel. 

 Samenwerken

We zetten ons ook in voor wind op land. Dat doen we al jaren, en dat blijven we doen. We ontwikkelden bijvoorbeeld samen wind op land in Flevoland, met coöperaties die garant stonden voor de risico’s van de zogenaamde financial close. 

Als aansluitende klus bouwen we windparken op zee, waar we – net als op land – rekening houden met de lokale bewoners: kokkels, vogels en vissen. Waar we de oogst in de vorm van moleculen, elektronen of korrels veilig aan wal halen. Middels een coöperatief energiewinnend net.


De leidingen worden betaald met onze belasting. We laten dan toch de molens niet kapen voor onze kust?

Pauline Westendorp is sociale ondernemer op Zuidas Amsterdam. Zij is mede-oprichter van platform 02025 en de common Oranje Energie.

Delen via

Zoeken naar: