Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Het kan beter!

Na ruim 12 jaar als bestuurslid, waarvan bijna 5 jaar als voorzitter, bij VNO-NCW betrokken te zijn geweest, sluit ik binnenkort deze mooie periode af. Een goed moment om terug te blikken én vooruit te kijken. Sinds 2011 zijn er uiteraard tal van onderwerpen die van belang zijn. Denk maar eens aan de befaamde dubbeldip in de economie, waarbij deze na de wereldwijde kredietcrisis een flinke pas op de plaats maakte. Een tijd waarin de arbeidsmarkt zich kenmerkte door soms grote overschotten aan personeel en daardoor een oplopende werkloosheid. Het is nog maar 10 jaar geleden, maar moeilijk meer voor te stellen.

Verreweg de belangrijkste gebeurtenis met een behoorlijke impact op de economie was natuurlijk de coronacrisis. Het toonde de kwetsbaarheid aan van de globale economie, daarnaast heeft het een grote impact op de manier waarop wij werken. Het thuiswerken is inmiddels niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld en dat zie ik als een positieve kant van deze donkere tijden.

In de coronatijd vielen mij ook twee andere zaken op. Ten eerste was daar de krachtige stem van ondernemend Nederland door de voorman van VNO-NCW, wijlen Hans de Boer, en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Met name door hun bemoeienis kwamen er snelle en, in veel gevallen, adequate steunmaatregelen tot stand. Niet eerder werden de ondernemers en vertegenwoordigers van hen openlijk zó serieus genomen; wellicht geholpen door een ondernemersgezinde regering, maar dan nog.

Het tweede wat opviel was de snelheid waarmee de overheid een pakket aan maatregelen in de benen had en hoe rap ondernemers daar ook daadwerkelijk een beroep op konden doen. Uiteraard gingen er dan ook wel zaken mis, maar over het algemeen was dit de daadkrachtige en faciliterende overheid die samen met ondernemers iets voor elkaar kreeg. Diezelfde daadkracht die we zo missen in de dossiers Energietransitie, Netcongestie, Arbeidsmarkt en Woning(bouw)markt.

Mijn oproep aan de overheid (en ook het onderwijs) voor de komende periode is dan ook om het (georganiseerde) bedrijfsleven veel meer te betrekken bij het maken van beleid. Ondernemers staan te trappelen om hun invloed aan te wenden en zoeken een slagvaardige overheid die hun goede intenties vertaalt in doeltreffend beleid. Immers, een bloeiend bedrijfsleven levert de brede welvaart op die we zo graag willen, maar levert ook de innovaties die nodig zijn om vaart te brengen in de eerder genoemde dossiers.  Er zijn sinds 2011, ook op regionaal niveau, flinke stappen gezet op dit punt, maar het kan altijd beter!

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: