Kennisplatform voor noord holland
Selene Snippe
Selene the Lawyer Ondernemingsrechtadvocaat

Hoge prijsstijgingen en de prijsindex: wat spreek je af?

De hoge prijsstijgingen lijken de komende tijd nog voort te duren, maar in hoeverre moet de klant deze kosten dragen als een prijsindex wordt afgesproken?

Een vaste prijs voor de gehele looptijd van het contract is namelijk niet altijd mogelijk of wenselijk. De partijen kunnen behoefte hebben aan flexibiliteit voor contracten met een lange termijn of voor goederen met schommelende prijzen.

Deze flexibiliteit wordt verkregen door een prijsindex op te nemen in het contract. Maar welke afspraken kun je maken over de prijsindex en wat wil je hierover opnemen als klant of leverancier? Dat vertel ik in dit artikel.

1. Specificeer de index

De prijsindex kan gebaseerd zijn op de inflatie en/of andere variabelen. De consumentenprijsindex (CPI), bijvoorbeeld, wordt veel gehanteerd, maar er zijn nog vele andere (sectorspecifieke) prijsindices. Zorg ervoor dat de naam van de index duidelijk wordt gespecificeerd, zodat hier geen discussie over ontstaat.

2. Bepaal of de prijs omlaag kan

Het is bij een prijsindexering belangrijk om te verduidelijken of de prijs ook omlaag kan. Klanten willen profiteren van eventuele indexverlagingen. Leveranciers willen juist opnemen dat de prijsindexering niet kan leiden tot prijsverlagingen.

3. Stel vast hoe vaak de prijs wordt aangepast

Stel vast hoe vaak de prijzen worden aangepast. Klanten geven er de voorkeur aan kostenstijgingen tot een minimum te beperken. Leveranciers willen juist vaker de prijzen kunnen aanpassen.

4. Bepaal de drempel (of niet)

Ben jij de klant? Dan wil je een drempel, ofwel een indexplafond, opnemen, zodat bij hoge inflaties, je niet voor te grote verrassingen komt te staan. Leveranciers willen juist geen drempel opnemen.

5. Maak de prijsaanpassing proportioneel (of niet)

Als je de klant bent, wil je in het contract opnemen dat de prijs op een pro-rata basis moet worden aangepast. Als een bepaalde de grondstof slechts 10% van het product uitmaakt, wil je wellicht de indexaanpassing toepassen op 10% van de prijs. Leveranciers willen dat juist niet opnemen. Uiteraard is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval welke afspraken redelijk zijn en welke niet, maar welke afspraken je over de prijsindex maakt, kunnen van grote invloed zijn op de prijs die uiteindelijk betaald wordt.

Succes met het onderhandelen van de prijsindex in je volgende klanten- of leverancierscontract!

Delen via

Zoeken naar: