Kennisplatform voor noord holland
Esther Zijl
Ontwikkelingsbedrijf NHN Directeur

Innovatie: onmisbaar voor een duurzame toekomst

Stilstaan is achteruitgaan, zeker in een wereld waar de uitdagingen zich opstapelen. Klimaatverandering, vervuiling, en grondstof schaarste zijn maar een paar voorbeelden van de problemen die ons wakker houden. Innovatie is niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk. Gelukkig biedt onze regio, Noord-Holland Noord, een vruchtbare bodem voor innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.

Bij het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) staan we pal achter ondernemers die innovatie in hun DNA hebben. Of je nu een startup bent met een duurzaam idee of een gevestigde ondernemer die nieuwe groeikansen ziet, wij zijn er voor je. We focussen ons met name op bedrijven in sectoren waar de grootste kansen liggen: agri & food, water & maritiem en energie.

Waterstof in Agri

Een sprekend voorbeeld is het recent opgerichte Fieldlab Waterstof in Agri. In samenwerking met Greenport NHN en New Energy Coalition hebben we een plek gecreëerd waar agrarische ondernemers, kennisinstellingen en overheden de handen ineenslaan. Het doel? Praktijkervaring opdoen met waterstoftoepassingen in zware machines en voertuigen, en onderzoeken hoe deze innovaties kunnen bijdragen aan een duurzamere agrarische sector. Het is een plek waar ‘samen leren’ en kennisdeling centraal staan. Voor meer informatie kun je terecht bij mijn collega Marlies van Dijk via mvandijk@nhn.nl.

METIP: broedplaats voor maritieme innovatie

Daarnaast is er METIP, het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park in Den Helder. Dit is meer dan zomaar een innovatiecentrum; het is een community en broedplaats waar de nieuwste technologieën worden ingezet voor maritieme, mariene en offshore energietoepassingen. Het is een plek waar samenwerking en innovatie hand in hand gaan. Wil je meer weten over de technologische ontwikkelingen in de maritieme sector? Neem dan contact op met mijn collega Chris Wever via cwever@nhn.nl.

En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van innovatieve hotspots in de regio. Ik zou wel 10 columns kunnen vullen met alles wat hier gebeurt! Een ding staat als een paal boven water: in een wereld die schreeuwt om duurzame oplossingen, is innovatie de sleutel. In Noord-Holland Noord zijn we al goed op weg, maar er is ook nog veel te doen. Laten we de kansen die voor ons liggen met beide handen aangrijpen!

Esther Zijl, Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN

Ezijl@nhn.nl

Delen via

Zoeken naar: