Kennisplatform voor noord holland
Leen Wisker
OV Ijmond Voorzitter

Is er voldoende gevoel voor urgentie?

Als voorzitter van de Ondernemersvereniging IJmond (OV IJmond) heb ik in mijn vorige column aandacht gevraagd voor het belang van het behoud en de versterking van het ondernemingsklimaat in de zogenaamde Noordzeekanaalcorridor. Immers het Noordzeekanaalgebied is samen met onder andere de luchthaven Schiphol dé economische motor van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze corridor is één van Europa’s belangrijkste logistieke knooppunten en de regio behoort tot de top vijf zeehavens van West-Europa.

De kracht van de Noordzeekanaalcorridor kan verder worden uitgenut. Vanuit samenhang. Het aanbrengen en houden van een gezamenlijke focus is daarbij van essentieel belang. Vanuit een scherpe focus kunnen bedreigingen worden afgewend (of verminderd), de onderlinge verbinding en samenhang worden versterkt en de gezamenlijke prestaties en ambities nog sterker worden uitgedragen bij de beslissers zoals de lokale overheden, de provincie Noord-Holland, Den Haag en Brussel.

Het is noodzakelijk dat de IJmondregio dan wel de gehele Noordzeekanaalcorridor zich breder profileert. Het is frappant dan Brainport Eindhoven en Foodvalley Wageningen wel in ons nationaal regeerakkoord staan opgenomen en ons gebied niet. Dit zet aan tot nadenken mede vanwege het feit dat er in het werkgebied van OV IJmond sprake is van een krachtige economie. In 2020 bijvoorbeeld voegden 25.300 banen 2,4 miljard euro aan waarde toe op de haventerreinen van de IJmond. 51 procent van deze banen is haven gerelateerd. In 2020 werd een importstroom van 2,5 miljard euro verwerkt tot een exportstroom van 4,2 miljard euro. Dit toont aan dat onze havens plek bieden aan verwerking en het toevoegen van waarde en niet slechts fungeren als doorvoerhavens.

Noordzeekanaalgebied als eerste groene industrieregio in Nederland

Wat zijn nu grote economische kansen binnen het Noordzeekanaalgebied? De inzet van het Rijk is om volop in te zetten op Wind op Zee. De grote uitrol van offshore windturbineparken voor de Noordzeekust staat voor de deur. Hier liggen grote economische kansen voor het Nederlandse offshore windcluster, zeker voor bedrijven in de MRA, het Noordzeekanaalgebied en de Ijmond.

De energietransitie vraagt echter ook veel ruimte in een gebied waar de druk op de schaarse ruimte hoog is. Met de transitie naar een nieuwe waterstof economie zal er voldoende fysieke en milieuruimte nodig zijn. De realisatie van de Energiehaven te IJmuiden is daarbij van groot belang. Brainport Eindhoven, Foodvalley Wageningen. Hoe mooi zou het zijn als wij de eerste groene (waterstof) industrieregio in Nederland zouden zijn!

Communicatie en public affairs

Zoals gezegd is de agenda van de Noordzeekanaalregio dynamisch, complex, pretentieus en veelzijdig. Maar is er voldoende focus? Is er voldoende gevoel voor urgentie? Maken wij ons sterk genoeg?

De snelheid van de (internationale) ontwikkelingen vraagt immers om een integrale, dynamische en goed gecoördineerde agenda. Tal van overheden, ondernemersverenigingen, belangenclubs en grote bedrijven zetten in op communicatie, public affairs en beïnvloeding. Maar nog te vaak gebeurt dat vanuit versnippering en in onvoldoende mate vanuit één goed gecoördineerde agenda.

De ondernemersvereniging OV Ijmond is ontstaan vanuit het besef dat de economische belangen van alle bedrijven in de IJmond gediend zijn met een verenigd bedrijfsleven. Alle bedrijven en alle inwoners zijn gebaat bij een sterk, innovatief en op de toekomst gericht bedrijfsleven. Er zijn genoeg voorbeelden die dit belang onderstrepen.

Mijn oproep aan alle ondernemers in de Ijmond, maar eigenlijk in het hele Noordzeekanaalgebied, is dan ook verenigd te blijven! Om vanuit kracht met één mond te kunnen spreken. Vanuit het besef dat het behoud en de versterking van de economie in het Noordzeekanaalgebied van essentieel belang is voor alle ondernemers en inwoners! 

Delen via

Zoeken naar: