Kennisplatform voor noord holland
Fauzia Mahomed Radja
FM Consultancy Business Strategie

“Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt.” Simone de Beauvoir

In de Female Board Index© 2022 (Lückerath-Rovers, 2022) staat er een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van alle 89 statutair in Nederland gevestigde NVs die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam.

De percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen zijn gestegen, respectievelijk van 14% naar 15% en van 33% naar 38%.

De gemiddelde mannelijke commissaris is 60,7 jaar oud. De gemiddelde mannelijke bestuurder is 54,8 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke bestuurder is 52,0 jaar en van de vrouwelijke commissarissen 58,3 jaar. Deze leeftijden zijn voor generatie Y nog een ver van hun bed show. Ik schaar mezelf daar ook onder met bouwjaar ’83.

𝐈𝐤 𝐯𝐫𝐚𝐚𝐠 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐧 𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐟: 𝐤𝐚𝐧 𝐣𝐞 𝐨𝐨𝐤 𝐭𝐨𝐭 𝐯𝐫𝐨𝐮𝐰𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐦𝐚𝐚𝐤𝐭?

We weten inmiddels allemaal dat een goede balans tussen ervaring en andere visies/denkbeelden binnen de boardroom tot constructieve samenwerkingen leidt. Wordt het dan niet tijd om sneller te gaan verjongen en andere generaties uit te nodigen aan de bestuurstafel?

Met de jongste wijziging van de Nederlandse Corporate Governance Code zetten we weer een paar stappen vooruit. Bestuurders van beursgenoteerde bedrijven worden verplicht om na te denken over diversiteit en inclusie in alle lagen van hun ondernemingen.

Mooie stap voorwaarts op papier en de criticus in mij vraagt zich hardop af of dit in de boardroom besproken zal worden en/of al dan niet worden geïmplementeerd.

In de Female Board Index heeft men het alleen over ‘niet Nederlands’ als het gaat over diversiteit. Ik hoop dat we in de 2023 Index ook inzage krijgen in de cijfers van Nederlandse personen met een andere etnische achtergrond die commissaris en/of bestuurder zijn. Mooie toetsing om te kijken of de wijziging in de Corporate Governance Code daadwerkelijk effect heeft gehad.

Terugkomend op mijn vraag: kan je tot vrouwelijke commissaris worden gemaakt? Jazeker en dat begint om met een bredere visie te kijken naar al het talent wat er is en hierin ook actief het gesprek met elkaar aan te gaan.

Delen via

Zoeken naar: