Kennisplatform voor noord holland
Leen Wisker
OV Ijmond/Ijmond Bereikbaar Voorzitter

Just Transition Fund mooie subsidiekans voor IJmond

Wil je als IJmondiale mkb’er versneld de energietransitie maken? Dan ligt er binnenkort een mooie subsidiekans in het verschiet. Bij de Europese Unie is namelijk 58,5 miljoen euro subsidie aangevraagd om de economische en sociale gevolgen van de klimaattransitie op te vangen.

Het Fonds voor een Rechtvaardige Transitie is een financiële ondersteuning voor gebieden in Europa die ingrijpend worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Daar hoort ook de IJmond bij. Het JTF-geld is bedoeld om de groene economie van het mkb te stimuleren, zodat deze zal bijdragen aan een brede welvaart met nieuwe werkgelegenheid. Het doel van de EU is uiteindelijk een klimaatneutraal Europa in 2050.

Veel geld beschikbaar
Als voorzitter van OV IJmond mag ik onderdeel uitmaken van de Regionale Stuurgroep JTF IJmond. Als alles lukt, kunnen we straks ruim 14 miljoen euro investeren in het vernieuwen en versterken van onze regionale economie, is er dik 28 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in technologie, systemen en infrastructuur en ook nog eens ruim 14 miljoen euro voor een wendbare en weerbare beroepsbevolking.

Vier transitiepaden
Het JTF IJmond-geld wordt gestoken in vier transitiepaden.
Uiteraard is de transitie naar een duurzame staalindustrie met Tata Steel, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van waterstof en elektrificatie, een eerste speerpunt.
Het tweede transitiepad wil kansen benutten voor de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. Met mogelijkheden van aanlanding van wind op zee, een waterstofeconomie en een infrastructuur voor CO2-afvang en hergebruik (CCU), kunnen we de IJmond positioneren als de Energy Hub en technische werkplaats van Nederland.
Het derde transitiepad betreft de verduurzaming van de overige IJmondiale industriële bedrijvigheid. Via GreenBiz IJmond, Techport en Innovation Center kunnen we de verduurzaming van energieverbruik verder stimuleren. Maar ook de verslimming en verduurzaming van de industrie in bredere zin én circulaire businesmodellen verdienen aandacht.
Als vierde transitiepad wordt in de IJmond gekeken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Naast het aantrekken en behouden van jong en professioneel talent, wordt hierbij ingezet op de skills-ontwikkeling en een leven lang ontwikkelen van mensen.

Meer informatie
IJmond-ondernemers die meer informatie willen, kunnen onder meer de website www.kansenvoorwest.nl/jtf-ijmond/ raadplegen.

Leen Wisker
Voorzitter OV IJmond

Delen via

Zoeken naar: