Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

Kent u het arbeidsverleden en de bekwaamheid van uw personeel?

Diplomafraude ligt op de loer omdat bedrijven kampen met personeelstekorten en hoge werkdruk en daarom minder tijd hebben om onderzoek te doen naar wie ze aannemen. Vanwege de risico’s die het met zich kan brengen als een ongediplomeerde werknemer of iemand met een strafblad aan de slag gaat, is van belang dat u het arbeidsverleden en de bekwaamheid van uw personeel kent.

Zorginstellingen zijn verplicht om bij nieuwe werknemers het arbeidsverleden te controleren. Bijvoorbeeld via referenties van voormalige werkgevers, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het BIG- en SKJ-register en register met tuchtrechtspraken. Ook in de financiële sector is screening verplicht voor bepaalde integriteitsgevoelige functies, net als bij beleidsbepalers van accountantsorganisaties, in de onderwijssector en kinderopvang en bij bepaalde vertrouwensfuncties bij de overheid en luchtvaart. Werkgevers riskeren boetes als zij werknemers laten werken waarvan geen zogenaamde verklaring omtrent gedrag (VOG) is ontvangen.

In sectoren waar screening niet verplicht is, is ook relevant om van te voren te weten wat voor vlees je in de kuip haalt. Onbekwaam personeel kan immers niet alleen de veiligheid van personeel en derden in het gedrang brengen, maar ook financiële- en imagoschade aanrichten. Screening kan bijvoorbeeld via google, LinkedIn, KvK, kadaster, Cki, insolventieregister, het opvragen van diploma’s’, VOG en referenties van ex-werkgevers.

Opschortende of ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Het kan soms verstandig zijn in de arbeidsovereenkomst een opschortende voorwaarde op te nemen dat de arbeidsovereenkomst pas in werking treedt als de werknemer op datum X een bepaald diploma heeft behaald.

Ook kan soms raadzaam zijn in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen dat de arbeidsovereenkomst al in werking treedt, maar als de werknemer geen VOG of diploma kan verstrekken op datum X, de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt.

Geen VOG ontvangen of vals diploma ontdekt?

Is geen ontbindende voorwaarde opgenomen, dan is ontslag bij ontbreken van een VOG of diploma alleen mogelijk als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt. Is een VOG verplicht dan zal waarschijnlijk wel worden ontbonden, omdat geen invulling mag worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst. Is een VOG niet verplicht, dan zal het ervan afhangen wat het beleid is van de werkgever. Waarom wordt een VOG verlangd, is het opgenomen in het personeelshandboek, waarom wordt de VOG niet verstrekt etc.

Blijkt achteraf dat een werknemer onjuiste informatie heeft verstrekt over diploma’s of opleidingen dan kan dat soms reden zijn voor een ontslag op staande voet of een ontbindingsverzoek bij de rechter. Daarnaast is diplomafraude een strafbaar feit.

Patricia Neijtzell de Wilde, Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: